• MLADOST TURIST
    Cirih
    Najlepši gradovi Švajcarske
  • Najlepši gradovi Švajcarske
  • Najlepši gradovi Švajcarske

DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

Evropski gradovi MLADOST TURIST, Švajcarska, Cirih

Cirih Evropski gradovi 2019

7 dana
4 noći
Prevoz
Usluga
  • Noćenje sa doručkom

Program putovanja

PROGRAM PUTOVANJA: 1. dan BEOGRAD Polazak oko 17:00 časova sa perona glavne autobuske stanice ( BAS –a ), ulaz iz KaraĊorĊeve ulice (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji. 2. dan MILANO Dolazak u Milano. Po dolasku obilazak grada: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Milanska skala...Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. 3. dan MILANO – LUGANO - CIRIH Doruĉak. Napuštanje hotela. Polazak za Lugano, bajkoviti gradić koji se nalazi na istoimenom jezeru. Obilazak grada: katedrala Svetog Lorenca, trg Reforma sa gradskom kućom iz XIX veka, gradski park...Slobodno vreme za šetnju uz obalu ovog prelepog jezera. Nastavak putovanja za Cirih. Dolazak u Cirih, najveći švajcarski grad sa 1,3 miliona stanovnika koji leţi na obalama reka Limat, Šil i Ciriškog jezera, i jedan je od gradova sa najvišim i najboljim standardom na svetu. Panoramski obilazak grada voţnjom kroz prelepe gradske četvrti na obodima Ciriškog jezera...Šetnja ulicom Banhofštrase, koja je jedna od najelegantijih ulica u Evropi. Pešačko razgledanje trga Lindenhof...Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Noćenje. 4. dan CIRIH – BERN – LUCERN - CIRIH Doruĉak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Berna i Lucerna. Bern je glavni grad ove prelepe zemlje i ujedno je sedište najznačajnijih drţavnih institucija. Po dolasku obilazak grada: Vrt ruţa, Berengraben, sedište medveda, koji je zaštitni znak grada, pešačko razgledanje monumentalne zgrade Parlamenta, katedrale, kuće Alberta Ajnštajna zatim gradskog simbola- kule sa čuvenim satnim mehanizmom iz XVI veka...Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Lucern koji leţi u podnoţju planina Pilatus, po predanju poslednje boravište Pontija Pilata i Titlis. Po dolasku, šetnja obalom jezera Četiri kantona, razgledanje stare gradske četvrti, prelazak preko poznatog mosta Kapelbrike, najstarijeg pokrivenog drvenog mosta u Evropi, iz XIII veka koji je pod zaštitom UNESCO-a., poseta spomeniku “Umirućem lavu”. Slobodno vreme. Povratak u Cirih. Noćenje. 5. dan CIRIH – ŢENEVA – CIRIH Doruĉak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Ţeneve, jedne od diplomatskih prestonica sveta, evropsko sedište UN i brojnih meĎunarodnih organizacija. Po dolasku, panoramsko razgledanje Ţeneve: voţnja kroz kompleks na kome su Palata naroda, zgrada MeĎunarodnog Crvenog krsta i sedišta različitih meĎunarodnih organizacija. Šetnja centralnim delom grada i obilazak Engleskog vrta, najpoznatijeg gradskog parka sa ogromnim Cvetnom satom. Šetnja pored prelepog Ţenevskog jezera uz obilazak čudesne Vodene fontane čiji se vodoskok uzdiţe do visine od 140 metara. Slobodno vreme. Povratak u Cirih u večernjim časovima. Noćenje. 6. dan CIRIH Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Noćna voţnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu. 7. dan BEOGRAD Dolazak u Beograd (na dolazne perone) u podnevnim časovima.

Smene

17-08/23-08-2019, 21-09/27-09-2019

Napomene o ceni

Cene su izražene u eur po osobi. Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po kursu poslovne banke na dan uplate. Postoji mogućnost odloženog plaćanja na tri mesečne rate polaganjem čekova gradjana.

U cenu je uključeno

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)  smeštaj u Milanu (1 noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama  smeštaj u Cirihu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu u rangu 2* u 1/2 i 1/2+1 sobama  obilaske prema programu (Milano, Lugano, Cirih)  troškove organizacije i voĎenja aranţmana  usluge licenciranog pratioca grupe

U cenu nije uključeno

Cena od
279 eur
Više detalja
Ponuda na sajtu agencije

Povezane ponude

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2019 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?Sve Yuta ankete