• FANTAST TOURIST
    Istanbul
    Carigrad 3 noćenja
  • Carigrad 3 noćenja
  • Carigrad 3 noćenja

DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

Evropski gradovi FANTAST TOURIST, Turska, Istanbul

Istanbul Evropski gradovi, Carigrad 3 noćenja

6 dana
3 noći
Prevoz
Usluga
  • Noćenje sa doručkom

Program putovanja

1. dan (ČETVRTAK 11. FEBRUAR / SREDA 3. MART / UTORAK 13. APRIL / SREDA 28. APRIL / UTORAK 18. MAJ / 29. JUN) Polazak iz Novog Sada (Žel.stanica/lokomotiva) oko 13h, iz Beograda (BAS – Autobuska stanica) oko 15h. Vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan (PETAK 12. FEBRUAR / ČETVRTAK 4. MART / SREDA 14. APRIL / ČETVRTAK 29. APRIL / SREDA 19. MAJ / 30. JUN)     Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog lokalnog vodiča / Starog jezgra Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu... Odlazak do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Opciono, pešačko razgledanje dela grada: Laleli džamija, Bajazitov trg, Kapali čaršija... Noćenje.

3. dan (SUBOTA 13. FEBRUAR / PETAK 5. MART / ČETVRTAK 15. APRIL / PETAK 30. APRIL / ČETVRTAK 20. MAJ / 1. JUL) Doručak. Fakultativni obilazak „od prestonice Novog Rima do stvaranja Otomanske imperije“: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte grada, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata, sedište osmanske imperije – dolazak u prvo dvorište. Individualno, šetnja kompleksom uz razgledanje relikvija, Bagdadskog paviljona, izložbe oružja… Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan (NEDELJA 14. FEBRUAR / SUBOTA 6. MART / PETAK 16. APRIL / SUBOTA 1. MAJ / PETAK 21. MAJ / 2. JUL) Doručak. Fakultativno: odlazak u kvart Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Posle krstarenja, fakultativni obilazak Dolmabahče palate. Poseta poslednjem sedištu sultana, obilazak Selmluka, parkova, a po želji i muzeja satova.... Slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni izlazak u orijentalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples). Noćenje.

5.dan (PONEDELJAK 15. FEBRUAR / NEDELJA 7. MART / SUBOTA 17. APRIL / NEDELJA 2. MAJ / SUBOTA 22. MAJ / 3. JUL)       Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Oko 17 h polazak ka Srbiji. Noćna vožnja preko Bugarske.

6.dan (UTORAK 16. FEBRUAR / PONEDELJAK 8. MART / NEDELJA 18. APRIL / PONEDELJAK 3. MAJ / NEDELJA 23. MAJ / 4. JUL)   Dolazak u prepodnevnim časovima u Beograd/Novi Sad. Kraj putovanja.

Smene

11. – 16. FEBRUAR 2021. – DAN DRŽAVNOSTI 3. – 8. MART 2021. – DAN ŽENA 13. – 18. APRIL 2021. 28. APRIL – 3. MAJ 2021. 18. – 23. MAJ 2021. 2021. 29. JUN – 4. JUL 2021.

Napomene o ceni

Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40%, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre datuma polaska. Administrativnom zabranom na platu - 40% se plaća prilikom rezervacije, a ostatak duga se iskazuje u evrima, a obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan dospeća obustave i rate! Administrativnim zabranama je moguće platiti do 20.10.2021. Platnim i kreditnim karticama VISA, MASTER, MAESTRO, AMERICAN EXPRES i DINA Intesa kreditnom karticom Visa, Master, Maestro ili American Expres karticama – 50% se plaća prilikom rezervacije, ostatak duga je moguće platiti navedenim karticama najkasnije 15 dana pre polaska na maksimalno 6 mesečnih rata ili do 20.10.2021. Zaposleni u preduzećima koja su članice „Fonda Solidarnosti“ plaćaju na 12 rata, ukoliko im Fond odobri Ugovor o administrativnoj zabrani U mesečnim ratama ČEKOVIMA: prilikom rezervacije plaća se 40% od cene aranžmana, a ostatak duga se deli na jednake mesečne rate, koje dospevaju 20.u mesecu, a najkasnije do 20.10.2021. U sve cene je uračunat PDV od 20%

U cenu je uključeno

Prevoz autobusom turističke klase ( od 36 – 87 mesta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni doručak/“buffet“) u odabranoj kategoriji hotela u Istanbulu smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobe sa kupatilom (1/2 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili francuskog ’’queen size’’ ležaja. 1/2+1 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili francuskog ’’queen size’’ ležaja sa pomoćnim ležajem, manjih dimenzija od redovna dva – fotelja na razvlačenje, forma poljskog žičanog kreveta ili sl.; što može bitnije ugroziti komfor treće osobe!) usluge vodiča (predstavnik agencije) Panoramski obilazak grada prema programu troškove vođstva i organizacije putovanja

U cenu nije uključeno

Međunarodno zdravstveno osiguranje koje pokriva osiguranu sumu od 30.000 € + COVID19 doplatak (može se dobiti u agenciji po ceni od oko 1200 dinara.) Individualne troškove – nepomenute usluge Doplata za jednokrevetnu sobu je u hotelu sa 3* 45 €; u hotelu sa 3*sup. 55 €; u hotelu sa 4* 60 € - isključivo na upit. Fakultativne izlete: minimum 30 osoba za realizaciju izleta (CENE SU DATE U OPISU SVAKOG OD IZLETA PONAOSOB)

Cena od
89 eur
Više detalja
Ponuda na sajtu agencije

Povezane ponude

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?