• FANTAST TOURIST
    Istanbul
    Carigrad 3 noćenja
  • Carigrad 3 noćenja
  • Carigrad 3 noćenja

DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

Evropski gradovi FANTAST TOURIST, Turska, Istanbul

Istanbul Evropski gradovi, Carigrad 3 noćenja

6 dana
3 noći
Prevoz
Usluga
  • Noćenje sa doručkom

Program putovanja

1. dan (Petak 10. april / Sreda 15. april / Utorak 28. april / Sreda 20. maj)     Polazak iz Novog Sada/ Beograda oko 15h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan (Subota 11. april / Četvrtak 16. april / Sreda 29. april / Četvrtak 21. maj)    Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog lokalnog vodiča / Starog jezgra Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu... Prelazak preko Bosforskog mosta u Malu Aziju, poseta brdu Čamlidža, jednom od najlepših izletišta i vidikovcu Istanbula. Odlazak do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan (Nedelja 12. april / Petak 17. april / Četvrtak 30. april / Petak 22. maj) Doručak. Slobodno vreme ili fakultativnii obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4. dan (Ponedeljak 13. april / Subota 18. april / Petak 1. maj / Subota 23. maj) Doručak. Fakultativno dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Slobodno vreme. U večernjim satima fakultativni izlazak u orijentalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples). Noćenje.

5.dan (Utorak 14. april / Nedelja 19. april / Subota 2. maj / Nedelja 24. maj)      Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak Dolmabahče palate. Poseta poslednjem sedištu sultana, obilazak Selmluka i Haremluka .... oko 18 h polazak ka Srbiji. Noćna vožnja preko Bugarske.

6.dan (Sreda 15. april / Ponedeljak 20. april / Nedelja 3. maj / Ponedeljak 25. maj)  Dolazak u prepodnevnim časovima u Beograd/Novi Sad. Kraj putovanja.

Smene

10. – 15 APRIL 2020. 15. - 20. APRIL 2020. – Uskršnje putovanje 28. APRIL – 3. MAJ 2019. – Prvomajsko putovanje 20. - 25. MAJ 2020.

Napomene o ceni

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NBS NA DAN UPLATE Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40%, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre datuma polaska. Administrativnom zabranom na platu - 40% se plaća prilikom rezervacije, a ostatak duga se iskazuje u eurima i NEMA UVEĆANJA, obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan dospeća obustave i rate! Administrativnim zabranama je moguće platiti do 20.10.2020. Platnim i kreditnim karticama VISA, MASTER, MAESTRO, AMERICAN EXPRES i DINA Intesa kreditnom karticom Visa, Master, Maestro ili American Expres karticama – 50% se plaća prilikom rezervacije, ostatak duga je moguće platiti navedenim karticama najkasnije 15 dana pre polaska na maksimalno 6 mesečnih rata ili do 20.10.2020. Zaposleni u preduzećima koja su članice „Fonda Solidarnosti“ plaćaju na 12 rata, ukoliko im Fond odobri Ugovor o administrativnoj zabrani U mesečnim ratama ČEKOVIMA: prilikom rezervacije plaća se 40% od cene aranžmana, a ostatak duga se deli na jednake mesečne rate, koje dospevaju 20.u mesecu, a najkasnije do 20.10.2020. U sve cene je uračunat PDV od 20% NAPOMENE: PUTNIK JE U OBAVEZI DA ISPLATI ARANŽMAN 15 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA! PUTNIK JE U OBAVEZI DA PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA DOSTAVI ORGANIZATORU PUTOVANJA SVE TRAŽENE PODATKE, UKLJUČUJUĆI I BROJ PASOŠA! UKOLIKO PRILIKOM POTPISIVANJA UGOVORA NIJE OSTAVLJEN BROJ PASOŠA, ROK ZA DOSTAVU BROJA PASOŠA JE 24 SATA!!! TAČNO VREME POLASKA I MESTO POLASKA BIĆE POZNATI ISKLJUČIVO JEDAN DAN PRE PUTOVANJA I BIĆE OBJAVLJENI NA WEB STRANICI ORGANIZATORA www.fantast.rs ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA PUTNIKA JE REGULISANO ZAKONSKIM NORMATIVIMA I JASNO JE DEFINISANO OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA!

U cenu je uključeno

Prevoz autobusom turističke klase ( od 36 – 87 mesta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni doručak/“buffet“) u odabranoj kategoriji hotela u Istanbulu smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobe sa kupatilom (1/2 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili francuskog ’’queen size’’ ležaja. 1/2+1 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili francuskog ’’queen size’’ ležaja sa pomoćnim ležajem, manjih dimenzija od redovna dva – fotelja na razvlačenje, forma poljskog žičanog kreveta ili sl.; što može bitnije ugroziti komfor treće osobe!) usluge vodiča (predstavnik agencije) Panoramski obilazak grada prema programu troškove vođstva i organizacije putovanja

U cenu nije uključeno

Međunarodno zdravstveno osiguranje koje pokriva osiguranu sumu od 30.000 € (može se dobiti u agenciji po ceni od oko 6 € u din.) Individualne troškove – nepomenute usluge Doplata za jednokrevetnu sobu je u hotelu sa 3* 45 €; u hotelu sa 4* 60 € - isključivo na upit. Dete do 12 godina (na pomoćnom ležaju; u pratnji dve punoplatežne osobe) ostvaruje popust 10 € Fakultativne izlete: minimum 30 osoba za realizaciju izleta Obilazak Aja Sofije, Topkapi palate, Plave Džamije i Hipodroma sa uslugama vodiča i ulaznicama – 45 € Krstarenje Bosforom i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji sa vodičem 20 € Večera u orijentalnom restoranu sa trbušnim plesom – 30 € Obilazak Dolmabahče palate -30 €

Cena od
119 eur
Više detalja
Ponuda na sajtu agencije

Povezane ponude

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2020 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?