• MATICO EDUCO TRAVEL
    Larnaka
    Kipar Leto 2020
  • Kipar Leto 2020
  • Kipar Leto 2020

DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

Letovanje MATICO EDUCO TRAVEL, Kipar, Larnaka

Larnaka Letovanje, Kipar Leto 2020

11 dana
10 noći
Prevoz
Usluga
  • Noćenje sa doručkom
  • Polupansion
  • Pun pansion
  • All inclusive

Program putovanja

POLASCI: Jun 16,26, Jul: 7, 17, 28 Jul Avg: 7, 18 I 28

1.dan - BEOGRAD – KIPAR (Larnaka). Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod Šaltera Organizatora putovanja, dva sata pre poletanja aviona dan pred put. Predviđeno poletanje aviona u 17:10 h. Direktan let redovne linije Air Serbia za Kipar (oko 90 minuta). Obrok u avionu. Po dolasku, goste dočekuje predstavnik agencije organizatora putovanja. Transfer autobusom do odabranog hotela ili apartmana. Noćenje.
 
2. do 10/11. dan KIPAR - Boravak i hotelu ili apartmanu na bazi uplaćenih usluga. Drugog ili trećeg dana boravka - informativni sastanak sa predstavnikom agencije. Tokom boravka – fakultativni izleti.
 
11/12. dan KIPAR - BEOGRAD. Sobe treba napustiti do 10h. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Direktan let redovne linije Air Serbia do Beograda u 10:40 h po lokalnom vremenu. Obrok u avionu. Dolazak u Beograd.

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO

 prevoz avionom na relaciji Beograd – Kipar – Beograd (redovna linija Air Serbia obracunata avio karta po 190€ po osobi); 10/11 noćenja u hotelu ili apartmanu na bazi odabranih usluga; transferi od aerodroma do hotela i od hotela do aerodroma; troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije, aerodromske i sigurnosne taxe u iznosu od 46,9 evra za odrasle i decu 2-12 godina (infanti 0-1,99 godina ne plaćaju); (taksa u Beogradu 22.40 eur, taksa na OSTRVU 24.5 eur). Sve navedene aerodromske takse podložne su promenama i uplaćuju se u poslovnicama agencije u dinarskoj protivvrednosti pre polaska na putovanje.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO

fakultativni izleti; međunarodno putno zdravstveno osiguranje. 

PLACANJE I OTKAZ

1.      Placanje se vrsi 50% pri rezervacije I ostatak do 20 dana pred put ili

2.      Karticama banke Intese na 6 rata bez kamate

3.      50% pri rezervaciji I ostatak na rate do 15.10.2020 svakog 15. u mesecu

4.      U slucaju otkaza  ankon rezervacije a do 20 dana pre putovanja bespovratna je cena avio karte u visini od 190€ po osobi ostali uslovi otkaza prema Opstim Uslovima putovanja agencije Matico Educo Travel doo.

Važne napomene

Opisi hotela su sastsavni deo Programa putovanja. Vremena polaska su okvirna I ukoliko na datim letovima nema mesta Matico Educo Travel moze na istim datumima bukirati drugi let Air Serbia-e uz pristanak. Stranke su dužne same da se informišu o vremenu povratka sa destinacije kod predstavnika. Hotelska kategorizacija smeštaja odgovara službenoj lokalnoj kategorizaciji. Minimum putnika u porodičnim sobama je uvek dvoje odraslih i dvoje dece. U svim objektima gde ima ishrane, usluga je po principu samoposluživanja - izbor više jela, osim kada u hotelima boravi manje od 20 osoba kada se prelazi na meni-klasilčan način usluživanja, izbor dva do tri jela. Minimalni broj putnika za realizaciju programa nije dat sem ukoliko se let ukine onda Matico ne snosi odgovornost za ukinut let. Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja early booking-a (popust za rane rezervacije) važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slicno) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važeceg cenovnika i naplatu troškova promene. Uslovi važe za sve hotele i apartmane.

VREMENA LETA ZA PROGRAM KIPAR 10/11 NOĆENJA

ODLAZAK BEG LCA (Beograd-Larnaka) 17:10-20:35
POVRATAK LCA BEG (Larnaka – Beograd) 10:40 – 12:15
SVA VREMENA SU LOKALNA. PUNTICI TREBA DA BUDU NA AERODROMU 2 H PRED POLETANJE.
Putnici imaju pravo na prtljag prema sledećem:
23 km čekiranog (predatog) prtljaga + 8 kg ručnog prtljaga + lična ženska torbica do 4 kg ili lap top. Infant (beba 0-1,99 godina bez sedišta u avionu) ima pravo na 10 kg čekiranog (predatog) prtljaga.

U ukupnu cenu aranžmana je uračunata YQ taksa koja predstavlja nadoknadnu za gorivo, u iznosu definisanom ugovorom sa avio prevoznikom. Iznos YQ taksi je podložan promeni i zavisi od devijacije cene goriva na tržištu. U slučaju povećnja taksi, putnik je u obavezi da izvrši doplatu pre započetog putovanja.
Za državljane R.Srbije viza nije potrebna za boravak u R.Kipar do 90 dana u periodu od 6 meseci računajući od prvog dana prvog ulaska. Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša R. Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava. Putnicima se savetuje da prilikom ulaska na Kipar provere da li sui m  pogranični organi stavili pečat o ulasku u pasoš (kako ne bi imali problema prilikom izlaska sa Kipra).

OPŠTE NAPOMENE

 Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza tj. U slucaju da u vreme rezervacije ne postoji klasa po kojoj je radjena kalkulacija za aranzman, ponudi putniku visu klasu. U slucaju prebukiranosti hotela i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos, ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Obračun cene putovanja iskazan u štampanom cenovniku i na sajtu Organizatora putovanja-a izvršen je zaokruživanjem pretpostavljene cene prema pravilu do 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na nižu vrednost, a preko 0,50 EUR zaokruživanje se vrši na višu vrednost, s tim što će u momentu zaključenja ugovora o putovanju tačna cena biti iskazana u evrima, na dve decimale. Organizator putovanja zadržava pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel tek otvara ili zatvara zbog nedovoljne popunjenosti pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom. Organizator putovanja zadržava pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvara prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi i slično). Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije, ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta www.europa.rs. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemlje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja. Popusti za decu i treću odraslu osobu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, s tim da lica kojima je odobren popust spavaju na pomocnim ležajevima (fotelja, sofa na razvlačenje, metalni ili drveni ležaj na rasklapanje sa tanjim dušekom), u tipovima soba koje dozvoljavaju smeštaj za više od dve osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Deca do 2 godine ukoliko ne plaćaju smeštaj i sedište, nemaju svoje sedište u avionu, nemaju pravu na besplatan prevoz prtljaga niti na obrok tokom leta, ni ležaj u hotelu, kao ni ishranu. Krevetac za bebu u hotelu se plaća i uzima po ličnom zahtevu na recepciji, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja. Putnici imaju pravo na prevoz prtljaga do 23 kg težine. Po pravilu odlazak - dolazak, poletanje - sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima. Organizator putovanja ima licencu OTP 421/2020 izdatu 01. februara 2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 2.500 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A20 u visini 200.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0039/2020 od 28.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068832  od 28.01.2020 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”Opšti uslovi putovanja Matico Educo Travel-a su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije kao i opštim uslovima putovanja i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA); mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Matico Educo Travel smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

  NAPOMENE

Standard soba– standardna dvokrevetna soba (dva standardna kreveta sa mogućnošću pomoćnog ležaja, površine do 16m2) ili standardna jednokrevetna soba (jedan standardni krevet za jednu osobu) standardno opremljena po opisu u katalogu; eco/promo - manje kvadrature od standardne i skromnije obremljena u odnosu na standardnu i ostale tipove soba; superior soba / suite / superior suite / junior suite / executive soba / deluxe soba - veće površine i bolje opremljenosti od standardne; bungalow - poseban deo hotela u bungalovima, sobe koje se nalaze u prizemlju, prvom ili drugom spratu; mezonet – jedna soba na dva nivoa povezana stepenicama; studio – jedna prostorija sa mini kuhinjom; apartman –veća smeštajna jedinica sa spavaćom i dnevnom sobom; porodična soba/porodični suite - jedna smeštajna jedinica veće površine predviđena za porodice; porodična soba u bungalow-u – poseban deo hotela u bungalovima, porodične sobe koje se nalaze u prizemlju, prvom ili drugom spratu; superior porodična / executive porodična soba / executive suite / porodični junior suite - jedna smeštajna jedinica veće površine predviđena za porodice bolje opremljenosti od standardne porodične sobe; deluxe suite / deluxe junior suite / deluxe porodinčni suite – luksuzno opremljena soba veće površine predviđena za porodice; annex zgrada – poseban deo hotela u kome se nalaze standardne i porodične sobe.

MATICO EDUCO TRAVEL

RUZVELTOVA 4

PROGRAM PUTOVANJA BR. 1 OD 01.02.2020

Smene

Jun 16,26, Jul: 7, 17, 28 Jul Avg: 7, 18 I 28

Napomene o ceni

Individualni cenovnik

U cenu je uključeno

avio prevoz, smestaj i usluga u hotelu prema izboru, predstavnik agencije na srpskom, transfer od i do aerodroma

U cenu nije uključeno

putno osiguranje, fakultativni izleti

Cena od
499 eur
Više detalja
Ponuda na sajtu agencije

Povezane ponude

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2020 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?Sve Yuta ankete