• MLADOST TURIST
    Krakov
    Krakov - USKRS I PRVI MAJ - autobuski prevoz
  • Krakov - USKRS I PRVI MAJ - autobuski prevoz
  • Krakov - USKRS I PRVI MAJ - autobuski prevoz

Uskršnja i Prvomajska putovanja MLADOST TURIST, Poljska, Krakov

Krakov Uskršnja i Prvomajska putovanja 2019

6 dana
3 noći
Prevoz
autobus
Usluga
  • Noćenje sa doručkom

Program putovanja

Krakov, bivši glavni grad Poljske zadržao je do danas najviše istorijskih spomenika i kulturnih dobara u svojoj zemlji. Danas je Krakov atraktivan grad, grad pozorišta, galerija, zabave, lepih radnji, grad za istraživanje, kupovinu i šetnju u prošlost. Svaki dan Krakov poseti između 3 i 4 miliona turista. Njegovo staro gradsko jezgro uvršteno je u Svetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom je UNESCO-a od 1978.god. 

PROGRAM PUTOVANJA: 1. DAN BEOGRAD Polazak iz Beograda oko 17h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz KaraĊorĊeve ulice (taĉno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete poruku dan pred putovanje obavezno kontaktirajte agenciju). Iz Novog Sada oko 18h sa parkinga kod Lokomotive. Voţnja kroz MaĊarsku, Slovaĉku...
2. DAN KRAKOV Dolazak u Krakov u prepodnevnim ĉasovima. Panoramsko upoznavanje kraljevskog grada sa vodiĉem, obilazak nekadašnje prestonice Poljske sa razgledanjem TvrĊave Vavel, Brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine Zmaja koja je i simbol Krakova, Stari gradski Rinek sa zvonikom, Crkvu Svete Marije... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN AUŠVIC - KRAKOV Doruĉak. Fakultativni odlazak u Aušvic, poseta nekadašnjem zloglasnom nacistiĉkom koncentracionom logoru Aušvic - Birkenau (današnji spomen - muzej pod zaštitom je UNESCOa). Nakon obilaska povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.
4. DAN KRAKOV – VARŠAVA – KRAKOV Doruĉak. Slobodan dan u Krakovu ili fakultativni odlazak (vozom) u Varšavu. Odlazak do ulice Novi Švjat, glavne trgovaĉke ulice. Odatle šetnja Kraljevskim putem: spomenik Nikoli Koperniku; Kazimjeţovska palata, u kojoj je smešten rektorat Varšavskog univerziteta; Predsedniĉka palata; spomenik Adamu Mickjeviĉu; Crkva Svete Ane, jedna od najstarijih graĊevina Varšave. Dolazak do starog gradskog jezgra Varšave, koje se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Najpre razgledanje Dvorskog trga, na kojem su Kraljevska palata i Stub kralja Sigismunda III. Potom dolazak na Rinek, neobiĉno slikovit trg, sa tradicionalnim poljskim restoranima, kafeima i prodavnicama (na sredini trga nalazi se spomenik sireni, simbolu Varšave). Završetak šetnje pred Barbakanom (tvrĊavom predstraţe). Slobodno vreme. Odlazak do ţelezniĉke stanice. Povratak u Krakov u veĉernjim satima. Noćenje.
5. DAN KRAKOV - VELIĈKA - KRAKOV Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi - Veliĉka. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodiĉem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. U popodnevnim ĉasovima polazak za Beograd. Noćna voţnja.
6. DAN BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim ĉasovima. Kraj programa.

Smene

24.04.-30.04.2019. 30.04.-05.05.2019.

Napomene o ceni

Cene su izražene po osobi u Eur, a plaćanje se vrši dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 15 dana pred put - platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD - na rate ĉekovima, 30% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 15. ili 30. u mesecu

U cenu je uključeno

- prevoz autobusom turistiĉke klase (od 16 - 87 mesta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju - smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa doruĉkom (švedski sto) - razgledanje Krakova u pratnji vodiĉa - usluge turistiĉkog vodiĉa / pratioca tokom putovanja - troškove ogranizacije putovanja

U cenu nije uključeno

- putno zdravstveno osiguranje - individualne troškove – nepomenute usluge - staniĉnu uslugu 50,00 din za polaske iz Beograda, plaća se u agenciji - fakultativne izlete

Cena od
108 eur
Više detalja
Ponuda na sajtu agencije

Povezane ponude

Izdvojeno
Krakov putovanje Krakov autobus }
Krakov - USKRS I PRVI MAJ - autobuski prevoz

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2019 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?Sve Yuta ankete