• MLADOST TURIST
    Istanbul
    Prvi Maj u Istanbulu
  • Prvi Maj u Istanbulu
  • Prvi Maj u Istanbulu

DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

Uskršnja i Prvomajska putovanja MLADOST TURIST, Turska, Istanbul

Istanbul Uskršnja i Prvomajska putovanja, Prvi Maj u Istanbulu

6 dana
3 noći
Prevoz
Usluga
  • Noćenje sa doručkom

Program putovanja

PROGRAM PUTOVANJA 1. DAN, BEOGRAD Polazak iz Beograda oko 14h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Voţnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa kraćim usputnim zadrţavanjima radi odmora. 2. DAN, ISTANBUL Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog lokalnog vodiča / starog jezgra Istanbula: Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula - Taksim i Bejolu. Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme. Noćenje. 3. DAN, ISTANBUL – PJER LOTI I MINIJATURK (fakultativno) – DEVOJAĈKA KULA (fakultativno) Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet koji obuhvata obilazak Ejup dţamije (gde se nalazi grob i turbe Mehmed Paše Sokolovića), odlazak na prelepi vidikovac sa ţičarom Pjer Loti, odakle se pruţa neverovatan pogled na ceo Istanbul. Nakon toga je planiran odlazak u Minijaturk park u kom se nalaze makete svih značajnijih istorijskih objekata u celoj Turskoj. Povratak u centar grada. U popodnevnim časovima odlazak do Devojačke kule i uţivanje u prelepom pogledu na Istanbul u suton. Noćenje. 4. DAN, ISTANBUL – OBILAZAK LOKALITETA Topkapi, Aja Sofija, Plava dţamija, Hipodrom (fakultativno) – TURSKO VEĈE (fakultativno) Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak u jedan od mnogobrojnih muzeja Istanbula / Topkapi, Aja Sofija, Plava dţamija, Hipodrom/. Obilazak Plave Dţamije (jedne od tri najveće i najlepše dţamije u islamskom svetu), Svete Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa dţamije, a sada muzeja, stare skoro 1500 godina), Topkapi palate (velelepne sultanske palate, gde je ţivela većina turskih sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje su sultani dobijali od svojih vazala i podanika), Rimski Hipodrom (ogromnog platoa, gde su se za vreme starog Rima odrţavale trke dvokolica). Slobodno vreme. Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom /trbušni ples/. Noćenje. 5. DAN, ISTANBUL – KRSTARENJE BOSFOROM I POSETA VASELJENSKOJ PATRIJARŠIJI (fakultativno) – DOLMABAHĈE PALATA (fakultativno) Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativno dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog - najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Dţamija Selimija, Dolmabahče palata, Bešiktaš - kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar - čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata... Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Mogućnost organizovanja i fakultatvnog obilaska Dolmabahče palate, poslednje sedište sultana. Planiran polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna voţnja kroz Bugarsku sa kraćim usputnim zadrţavanjima radi odmora. 6. DAN, BEOGRAD Dolazak u Beograd na mesto polaska u prepodnevnim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima.

Smene

29-04/04-05-2020

Napomene o ceni

Cena je izražena u eur po osobi. Plaćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.

U cenu je uključeno

CENA ARANŽMANA OBUHVATA  prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju  smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni leţaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluţivanje)  panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji vodiča  usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja  troškove ogranizacije putovanja

U cenu nije uključeno

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA  putno zdravstveno osiguranje (cene i informacije potraţite u agenciji)  individualne troškove – nepomenute usluge  fakultativne izlete

Cena od
129 eur
Više detalja
Ponuda na sajtu agencije

Povezane ponude

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2020 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?Sve Yuta ankete