YUTA Home | Moj favorit | Moj No.1 sajt | Yuta pošta | YUTA Login | English   
 
LETOVANJA

LAST MINUTE PUTOVANJA > LETOVANJE
GRČKA LETO 2019
Putovanja GRADOVI EVROPE >
PONUDA SRBIJE >
ZIMOVANJE >
KATALOZI LETOVANJE >

FANTAST TOURIST, TURISTIČKA AGENCIJA NOVI SAD, Letovanje, Metropole, Avio Karte
NI TRAVEL, PUTOVANJA, METROPOLE, LETOVANJA
TURISTIČKA AGENCIJA SABRA - KRSTARENJA, WELLNESS, LETOVANJA, EVROPSKI GRADOVI
TURISTICKA AGENCIJA BELVI TRAVEL, ZIMOVANJE, LETO 2019, GRCKA OSTRVA LETOVANJE 2019, METROPOLE
TRIM TRAVEL, LETOVANJE 2019 GRCKA HALKIDIKI HOTELI / KASSANDRA,  GRCKA HOTELI / SITHONIA, TURSKA LETOVANJE, TUNIS, EGIPAT, METROPOLE
LETOVANJE 2019
BIG BLUE, EVROPSKI GRADOVI, LETOVANJE, KRSTARENJA, WELLNESS
Turisticka agencija MONTESOL - GRADOVI EVROPE, LETOVANJE, APARTMANI 2019 GRCKA
TURISTIČKA AGENCIJA SOLE AZUR - LETOVANJA, PUTOVANJA - GRADOVI EVROPE
KON TIKI TRAVEL, METROPOLE, DALEKA PUTOVANJA, GRCKA LETOVANJE
HOTEL MONA ZLATIBOR
MEDITERANEO
OLYMPIC TRAVEL
ATLANTIC TRAVEL - GRCKA LETO 2019 APARTMANI, HOTELI
Oktopod Travel - Letovanje 2019, Aranzmani
ALLEGRA KRSTARENJA
KIPAR
MAGELAN - TURISTICKA AGENCIJA NOVI SAD
TOP TOURS
LASTA
LUI TRAVEL


YUTA
NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA
Nacionalna asocijacija turistickih agencija Srbije - YUTA - osnovano je 14.04.1954. godine i posluje kao strukovna neprofitna organizacija.

Od tada, YUTA je imala razlicite oblike organizovanja, obim i sadržaj rada, i uvek važan uticaj na razvoj turizma Srbije.

Pravo na osnivanje YUTA imaju agencije koje su registrovane za obavljanje turisticko-agencijske delatnosti i cije se sedište nalazi na teritoriji Srbije. Pored turistickih agencija sa statusom osnivaca, u YUTA mogu se udružiti i druge turisticke agencije, na nacin i po postupku koji je utvrden ovim Ugovorom i pod uslovom da potpišu izjavu da ce u svemu postupati po odredbama ovog Ugovora i drugih opštih akata Nacionalne asocijacije.

Izuzetno, u YUTA mogu se udružiti i turisticke agencije sa sedištem van teritorije R. Srbije, kao i preduzeca, društva i individualni privrednici koji nisu registrovani za obavljanje turisticko-agencijske delatnosti, ukoliko je njihovo poslovanje od interesa za ostvarivanje ciljeva osnivanja YUTA u svojstvu pridruženog, odnosno pocasnog clana.

Danas, vecina turistickih agencija Srbije je uclanjeno u YUTA i preko istih se obavlja preko 95% domaceg i inostranog organizovanog turistickog prometa.

Sve clanice YUTA, moraju ispuniti visoke Opšte i posebne standarde YUTA, što je pretpostavka kvaliteta turistickih usluga i garancija zaštite turista i poslovnih partnera.

YUTA za svoje clanice pruža tri osnovne grupe usluga i podrške, i to:
1. Iniciranje, prema nadležnim državnim organima, sistemskih i drugih pretpostavki za stvaranje preduslova za uspešno i efikasno obavljanje turistickog prometa;
2. Ostvarivanje komunikacija sa medunarodnim organima i asocijacijama, u cilju uspostavljanja medusobne saradnje naših clanica i njihovog ukljucivanja u medjunarodne turisticke tokove;
3. Koordinacija rada i obezbedenje informatickih i drugih pretpostavki za medusobnu uspešniju saradnju medju clanicama YUTA U tom smislu, turisticke agencije su osnovale YUTA radi:
- unapredenja sopstvenog privredivanja;
- zajednickog i koordiniranog nastupanja na domacem i inostranim tržištima;
- uskladivanja poslovanja povodom pružanja svojih usluga;
- saradnje sa drugim ucesnicima u turistickom prometu;
- ostvarivanja clanstva u medunarodnim strukovnim organizacijama i zastupanje svojih strukovnih interesa u tim organizacijama;
- zastupanja svojih strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama;
- obavljanja drugih poslova od interesa za nesmetano poslovanje.

Radi ostvarivanja ciljeva svog osnivanja, YUTA obavlja narocito sledece poslove i ostvaruje sledece zadatke:
1. Proucava domace i inostrano tržište i preduzima mere za unapredenje plasmana turisticke ponude svojih clanica;
2. utvrduje uslove zajednickog nastupa clanica na inostranim tržištima i u tom smislu
(a) izraduje zajednicke,
(b) uskladuje posebne programe i
(c) utvrduje jedinstvene regionalne uslove i tarife za pojedine usluge na inostranim tražištima;
3. utvrduje uslove zajednickog obavljanja turistickih poslova na turistickom tržištu Srbije, prema kriterijumima kvaliteta i obeležjima, u skladu sa normama YUTA;
4. izraduje i sprovodi zajednicke programe propagande i informacija za domace i inostrano tržište (štampanje zajednickih edicija, tarifera, adresara, biltena, informacija, cenovnika i sl.);
5. obezbeduje zajednicko istupanje clanica na sajmovima, kongresima, priredbama i drugim turistickim i slicnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu;
6. organizuje sajmove, kongrese, priredbe i druge turisticke manifestacije u zemlji i inostranstvu;
7. ucestvuje u radu medunarodnih turistickih organizacija kao i saradnju sa nacionalnim turistickim udruženjima i drugim organizacijama i asocijacijama u drugim državama;
8. predstavlja i zastupa opšte grupacijske i pojedinacne interese odredene clanice u medunarodnim turistickim organizacijama i asocijacijama;
9. razvija i unapreduje saradnju sa drugim ucesnicima u turistickom prometu (ugostiteljskim, saobracajnim, hotelijerskim i drugim organizacijama i asocijacijama);
10. organizuje naucno-istraživacki rad i strucno obucavanje i usavršavanje radnika zaposlenih kod clanica (seminari, kursevi, predavanja, izrada studija, elaborata i projekata i sl.) u okvirima osnovne i komplementarne delatnosti clanica YUTA;
11. prati donošenje, izmene i dopune postojecih propisa i predlaže donošenje novih propisa iz oblasti od interesa za ostvarivanje delatnosti clanica;
12. pokrece inicijativu, koordinira rad na izradi i stara se o primeni pravila poslovanja (pravila profesionalne deontologije) u delatnosti agencijskog i turistickog poslovanja s ciljem suzbijanja nelojalne utakmice na domacim i inostranim tržištima, sprecavanja stvaranja monopolskog položaja i iskorišcavanja tog položaja na tržištu Srbije, suzbijanja pojava neprofesionalnog obavljanja poslova, pružanja usluga ispod granice utvrdenog kvaliteta i drugih negativnih pojava u poslovanju clanica YUTA;

Viziju, misiju i iz toga strateški cilj daljeg razvoja YUTA u novim društveno-ekonomskim uslovima definisali smo tako da YUTA postane CENTRALNO MESTO - GENERATOR UKUPNOG TURISTICKOG RAZVOJA ZEMLJE, odnosno mesto gde se sublimiraju i iniciraju svi relevantni preduslovi kako za razvoj receptivnog, tako i inicijativnog turizma.

Po prirodi delatnosti svojih clanica, YUTA treba da postane referentno i pravo tržište - berza turisticke ponude i tražnje, preko koje se reflektuju sva privredna i društvena kretanja, državne mere i dr. Pored clanica YUTA, potrebno je i ostale komplementarne delatnosti preko YUTA ukljuciti u ocenu istih i iniciranje svih preduslova sistemske i druge prirode, kako bi turizam ostvario i valorizovao raspoložive turisticke potencijale zemlje.

Definisana vizija, misija i cilj ima svoj puni smisao u cinjenici da slede demokratske i tržišno orijentisane državno-privredne strategije, koje podrazumevaju sve vecu deregulaciju državnih ingerencija - država odredjuje samo "pravila igre" i obezbedjuje kontrolne mehanizme, i u tim uslovima strukovne asocijacije a posebno YUTA, mogu dobiti dominantno mesto u kreiranju privrednog ambijenta i time obezbediti preduslove za funkcionisanje tržišnih mehanizama privredjivanja.

Da bi se ovako znacajni ciljevi YUTA ostvarili, organizaciona struktura YUTA je koncipirana tako da preko upravnih tela (Skupština, Upravni odbor i dr.) i strucnih i radnih tela (grupacije, odbori, komisije, strucne službe) na najadekvatniji nacin objedinjuju sve inicijative, ideje, problemi ali i predlozi rešenja.


YUTA Info

Biramo najbolje

Foto galerija
YUTA
Vaš komentar
Optimized for IE4+, 800 x 600. Copyright © 2002-2014 by YUTA. All rights reserved.