YUTA Home | Moj favorit | Moj No.1 sajt | Yuta pošta | YUTA Login | English   
 
LETO 2015 ARANZMANI

LAST MINUTE PUTOVANJA > PONUDE LETO 2016>
GRČKA LETOVANJE 2016 >
Putovanja GRADOVI EVROPE >
PONUDA SRBIJE >
KATALOZI LETOVANJE >

FANTAST TOURIST, TURISTIČKA AGENCIJA NOVI SAD, Letovanje, Metropole, Avio Karte
NI TRAVEL, PUTOVANJA, METROPOLE, LETOVANJA
TURISTIČKA AGENCIJA SABRA - KRSTARENJA 2015, WELLNESS, LETOVANJA, EVROPSKI GRADOVI
TURISTICKA AGENCIJA BELVI TRAVEL, LETO 2015, GRCKA OSTRVA LETOVANJE 2015, METROPOLE
TRIM TRAVEL, LETOVANJE 2015 GRCKA HALKIDIKI HOTELI / KASSANDRA,  GRCKA HOTELI / SITHONIA, TURSKA LETOVANJE, TUNIS, EGIPAT, METROPOLE
LETOVANJE 2016
BIG BLUE, EVROPSKI GRADOVI, LETOVANJE, KRSTARENJA, WELLNESS
Turisticka agencija MONTESOL - GRADOVI EVROPE, LETOVANJE, APARTMANI 2015 GRCKA
TURISTIČKA AGENCIJA SOLE AZUR - LETOVANJA, PUTOVANJA - GRADOVI EVROPE
PONTE TRAVEL, TURISTICKA AGENCIJA, BEOGRAD - LETO, ZIMA
TURISTICKA AGENCIJA FIBULA - TURSKA LETO MARMARIS, ANTALIJA, ALANJA... GRCKA LETOVANJE
KON TIKI TRAVEL, METROPOLE, DALEKA PUTOVANJA, GRCKA LETOVANJE
LETO 2016
HOTEL MONA ZLATIBOR
MEDITERANEO ex Kalodoukas
Turistička agencija Intertravel
TOP TOURS


YUTA
NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA
Nacionalna asocijacija turistickih agencija Srbije - YUTA - osnovano je 14.04.1954. godine i posluje kao strukovna neprofitna organizacija.

Od tada, YUTA je imala razlicite oblike organizovanja, obim i sadržaj rada, i uvek važan uticaj na razvoj turizma Srbije.

Pravo na osnivanje YUTA imaju agencije koje su registrovane za obavljanje turisticko-agencijske delatnosti i cije se sedište nalazi na teritoriji Srbije. Pored turistickih agencija sa statusom osnivaca, u YUTA mogu se udružiti i druge turisticke agencije, na nacin i po postupku koji je utvrden ovim Ugovorom i pod uslovom da potpišu izjavu da ce u svemu postupati po odredbama ovog Ugovora i drugih opštih akata Nacionalne asocijacije.

Izuzetno, u YUTA mogu se udružiti i turisticke agencije sa sedištem van teritorije R. Srbije, kao i preduzeca, društva i individualni privrednici koji nisu registrovani za obavljanje turisticko-agencijske delatnosti, ukoliko je njihovo poslovanje od interesa za ostvarivanje ciljeva osnivanja YUTA u svojstvu pridruženog, odnosno pocasnog clana.

Danas, vecina turistickih agencija Srbije je uclanjeno u YUTA i preko istih se obavlja preko 95% domaceg i inostranog organizovanog turistickog prometa.

Sve clanice YUTA, moraju ispuniti visoke Opšte i posebne standarde YUTA, što je pretpostavka kvaliteta turistickih usluga i garancija zaštite turista i poslovnih partnera.

YUTA za svoje clanice pruža tri osnovne grupe usluga i podrške, i to:
1. Iniciranje, prema nadležnim državnim organima, sistemskih i drugih pretpostavki za stvaranje preduslova za uspešno i efikasno obavljanje turistickog prometa;
2. Ostvarivanje komunikacija sa medunarodnim organima i asocijacijama, u cilju uspostavljanja medusobne saradnje naših clanica i njihovog ukljucivanja u medjunarodne turisticke tokove;
3. Koordinacija rada i obezbedenje informatickih i drugih pretpostavki za medusobnu uspešniju saradnju medju clanicama YUTA U tom smislu, turisticke agencije su osnovale YUTA radi:
- unapredenja sopstvenog privredivanja;
- zajednickog i koordiniranog nastupanja na domacem i inostranim tržištima;
- uskladivanja poslovanja povodom pružanja svojih usluga;
- saradnje sa drugim ucesnicima u turistickom prometu;
- ostvarivanja clanstva u medunarodnim strukovnim organizacijama i zastupanje svojih strukovnih interesa u tim organizacijama;
- zastupanja svojih strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama;
- obavljanja drugih poslova od interesa za nesmetano poslovanje.

Radi ostvarivanja ciljeva svog osnivanja, YUTA obavlja narocito sledece poslove i ostvaruje sledece zadatke:
1. Proucava domace i inostrano tržište i preduzima mere za unapredenje plasmana turisticke ponude svojih clanica;
2. utvrduje uslove zajednickog nastupa clanica na inostranim tržištima i u tom smislu
(a) izraduje zajednicke,
(b) uskladuje posebne programe i
(c) utvrduje jedinstvene regionalne uslove i tarife za pojedine usluge na inostranim tražištima;
3. utvrduje uslove zajednickog obavljanja turistickih poslova na turistickom tržištu Srbije, prema kriterijumima kvaliteta i obeležjima, u skladu sa normama YUTA;
4. izraduje i sprovodi zajednicke programe propagande i informacija za domace i inostrano tržište (štampanje zajednickih edicija, tarifera, adresara, biltena, informacija, cenovnika i sl.);
5. obezbeduje zajednicko istupanje clanica na sajmovima, kongresima, priredbama i drugim turistickim i slicnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu;
6. organizuje sajmove, kongrese, priredbe i druge turisticke manifestacije u zemlji i inostranstvu;
7. ucestvuje u radu medunarodnih turistickih organizacija kao i saradnju sa nacionalnim turistickim udruženjima i drugim organizacijama i asocijacijama u drugim državama;
8. predstavlja i zastupa opšte grupacijske i pojedinacne interese odredene clanice u medunarodnim turistickim organizacijama i asocijacijama;
9. razvija i unapreduje saradnju sa drugim ucesnicima u turistickom prometu (ugostiteljskim, saobracajnim, hotelijerskim i drugim organizacijama i asocijacijama);
10. organizuje naucno-istraživacki rad i strucno obucavanje i usavršavanje radnika zaposlenih kod clanica (seminari, kursevi, predavanja, izrada studija, elaborata i projekata i sl.) u okvirima osnovne i komplementarne delatnosti clanica YUTA;
11. prati donošenje, izmene i dopune postojecih propisa i predlaže donošenje novih propisa iz oblasti od interesa za ostvarivanje delatnosti clanica;
12. pokrece inicijativu, koordinira rad na izradi i stara se o primeni pravila poslovanja (pravila profesionalne deontologije) u delatnosti agencijskog i turistickog poslovanja s ciljem suzbijanja nelojalne utakmice na domacim i inostranim tržištima, sprecavanja stvaranja monopolskog položaja i iskorišcavanja tog položaja na tržištu Srbije, suzbijanja pojava neprofesionalnog obavljanja poslova, pružanja usluga ispod granice utvrdenog kvaliteta i drugih negativnih pojava u poslovanju clanica YUTA;

Viziju, misiju i iz toga strateški cilj daljeg razvoja YUTA u novim društveno-ekonomskim uslovima definisali smo tako da YUTA postane CENTRALNO MESTO - GENERATOR UKUPNOG TURISTICKOG RAZVOJA ZEMLJE, odnosno mesto gde se sublimiraju i iniciraju svi relevantni preduslovi kako za razvoj receptivnog, tako i inicijativnog turizma.

Po prirodi delatnosti svojih clanica, YUTA treba da postane referentno i pravo tržište - berza turisticke ponude i tražnje, preko koje se reflektuju sva privredna i društvena kretanja, državne mere i dr. Pored clanica YUTA, potrebno je i ostale komplementarne delatnosti preko YUTA ukljuciti u ocenu istih i iniciranje svih preduslova sistemske i druge prirode, kako bi turizam ostvario i valorizovao raspoložive turisticke potencijale zemlje.

Definisana vizija, misija i cilj ima svoj puni smisao u cinjenici da slede demokratske i tržišno orijentisane državno-privredne strategije, koje podrazumevaju sve vecu deregulaciju državnih ingerencija - država odredjuje samo "pravila igre" i obezbedjuje kontrolne mehanizme, i u tim uslovima strukovne asocijacije a posebno YUTA, mogu dobiti dominantno mesto u kreiranju privrednog ambijenta i time obezbediti preduslove za funkcionisanje tržišnih mehanizama privredjivanja.

Da bi se ovako znacajni ciljevi YUTA ostvarili, organizaciona struktura YUTA je koncipirana tako da preko upravnih tela (Skupština, Upravni odbor i dr.) i strucnih i radnih tela (grupacije, odbori, komisije, strucne službe) na najadekvatniji nacin objedinjuju sve inicijative, ideje, problemi ali i predlozi rešenja.


YUTA Info

Biramo najbolje

Foto galerija
YUTA
Vaš komentar
Optimized for IE4+, 800 x 600. Copyright © 2002-2014 by YUTA. All rights reserved.