KONDOR - TIS

KONDOR - TIS

  • Direktor: G-đa Stevic Slobodanka
  • Licenca: OTP 476/2010
  • Adresa: Gimnazijska br.1
  • Postanski broj: 15300 / Mesto: Loznica
  • Telefon: +381 15 878 390, 878 391, 878 392
  • Fax: +381 15 889 600
  • Email: kondor.tis@neobee.net
  • Web sajt: www.kondor-tis.rs
  • PIB: 101191412
  • Dečiji i omladinski turizam ekskurzije

KONDOR - TIS poslovnice

Najnovije ponude putovanja agencije KONDOR - TIS

Sve ponude putovanja agencije KONDOR - TIS

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2019 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?Sve Yuta ankete