• Manastir Đurđevi stupovi obilasci cene
    Manastir Đurđevi stupovi

DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

Manastir Đurđevi stupovi, Srbija

Đurđevi Stupovi u Rasu, kod današnjeg Novog Pazara, iznad doline reke Raške i Deževe. Manastir i crkva posvećena Sv.Đorđu sagrađeni su 1170/71. godine i to je prva zadužbina Stefana Nemanje po dolasku na presto velikog župana (1166/67.godine). Jedan od velikih ktitora ovog manastira bio je i kralj Dragutin (1276.-1282.god.).

Spoljašnji oblici crkve Sv. Đorđa su arhitektonski obrađeni u romaničkom stilu sa dve visoke kule na zapadnom ulazu po kojima je manastir i dobio ime – Đurđevi Stupovi tj. kule Sv. Đorđa.

Nedaleko od crkve nalazi se i mala kapela kralja Dragutina, prvobitno ulazna kapija u sklopu utvrđenih manastirskih zidina.

Manastir je pretrpeo velika stradanja i teška oštećenja tokom svoje istorije i dugo se nalazio u ruševinama.

Čitav manastirski kompleks je od 1979. godine pod zaštitom UNESCO.

Manastir Đurđevi stupovi, LETO 2020, PUTOVANJA TURISTIČKIH AGENCIJA YUTA ZA Manastir Đurđevi stupovi Srbija

Učitaj još

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2020 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?