• Manastir Sopoćani obilasci cene
    Manastir Sopoćani

DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

Manastir Sopoćani, Srbija

Sopoćani se nalaze kod Novog Pazara (15 km), na samom izvoru reke Raške po svom čemu je manastir i dobio ime – staroslovenska reč ''sopote'' označava izvore.

Manastir sa crkvom posvećenom Sv. Trojici podigao je kralj Uroš I oko 1255. godine, a u vreme cara Dušana, oko 1340. godine, dozidana je spoljna priprata sa visokom kulom zvonikom.

Manastir je od 1698. pa sve do 1925. godine bio pust i u ruševinama ali je i pored toga veliki deo izvanrednog živopisa u potpunosti sačuvan.

Sopoćanske freske nastale su između 1263. i 1268. godine i predstavljaju ''dela najvišeg dometa u monumentalnom slikarstvu XIII veka ne samo u srednjovekovnoj Srbiji, nego i na celom području vizantijske umetnosti toga perioda''.

Freska Uspenje Bogorodice na zapadnom zidu naosa, savršena je u svojim kompozicionim i kolorističkim rešenjima. Na svetskoj izložbi u Parizu 1961. godine, ova freska je proglašena najboljim delom zidnog slikarstva nastalog u srednjem veku na tlu Evrope.

Sopoćanske freske imale su naravno vrlo snažan uticaj na kasnije srpsko slikarstvo i služile kao uzor i ideal.

Manastir Sopoćani je pod zaštitom UNESCO od 1979. godine.

Manastir Sopoćani, LETO 2020, PUTOVANJA TURISTIČKIH AGENCIJA YUTA ZA Manastir Sopoćani Srbija

Učitaj još

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2020 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?Sve Yuta ankete