• DREAM LAND
    Elenite
    Eleni Letovanje
  • Eleni Letovanje
  • Eleni Letovanje

DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

Letovanje DREAM LAND, Bugarska, Elenite

Elenite Letovanje, Eleni Letovanje

9 dana
9 noći
Prevoz
Usluga
  • All inclusive

Program putovanja

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan Polazak autobusa u popodnevnim satima.
2. – 11. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip soba prema uplaćenoj rezervaciji. Prva usluga večera ili noćenje, u zavisnosti od uplaćene usluge. Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Napuštanje hotelskih soba do 11:00 h. Polazak za Srbiju.
12. dan Dolazak u Srbiju u jutarnjim satima.

POLAZAK JEDAN DAN RANIJE U ODNOSU NA TERMIN IZ TABELE sopstvenim prevozom ili autobusom prema satnici i mestu polaska navedenom u informaciji o prevozu.

Smene

Napomene o ceni

NAPOMENA: boravak na bazi 9 noćenja sa uslugom naznačenom u tabeli (ili uplaćenoj usluzi) od vremena ulaska u hotelske sobe ili apartmane do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ili apartmana ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 11:00h). CENE SU IZRAŽENE U € PO OSOBI (ILI ZA STUDIO/APARTMAN AKO JE TAKO NAZNAČENO U TABELI) DEVIZNI DEO U TABELI + 1.200 DIN PO PLATIVOJ OSOBI ZA TROŠKOVE REZERVACIJE + BORAVIŠNA TAKSA USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarima po prodajnom kursu za devize BANCA INTESA na dan uplate. Prilikom svake uplate dinarskog iznosa izračunava se vrednost uplate u evrima i ostatak duga ostaje izražen u evrima. Uplaćeni iznos ne podleže eventualnoj promeni kursa. Uplata može biti gotovinska, virmanska ili karticama banaka VISA, DINA, MASTER, AMERICAN EXPRESS,MAESTRO. Gotovinski: 30% prilikom sklapanja ugovora, preostali iznos najkasnije 10 dana pre putovanja. NAPOMENE: Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja ranog booking-a važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg cenovnika. Uslovi važe za sve hotele.

U cenu je uključeno

ARANŽMAN OBUHVATA: • 12 dana / 9 noći u izabranom hotelu / iz tabele • usluge predstavnika i organizaciju putovanja

U cenu nije uključeno

ARANZMAN NE OBUHVATA: • autobuski prevoz • zdravstveno osiguranje putnika • boravišnu taksu • troškove rezervacije

Cena od
207 eur
Više detalja
Ponuda na sajtu agencije

Povezane ponude

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2020 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?