Beograd, 15.07.2020. godine

Predsedniku Republike Srbije, Predsednici Vlade Republike Srbije i Ministru trgovine, turizma i telekomunikacija

APEL ZA POMOĆ TURISTIČKOJ INDUSTRIJI  i JAVNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Upućujemo Vam apel za hitnu pomoć sektorima privrede koji su najugroženiji usled posledica pandemije izazvane virusom COVID 19.

Naime usled izmenjenih okolnost poslovanja i restrikcija koje su povodom toga uvedene, koje u najvećoj meri onemogućavaju obavljanje naših poslovnih aktivnosti, poslovanje turističkih agencija, rent a car kompanija, vodiča, hotelijera i prevoznika su u najvećoj meri obustavljene. Trenutni pad prometa od preko 90% onemogućava preduzeća iz ovih oblasti da obezbede minimum prihoda za osnovne egzistencijalne potrebe. U ovim sektorima direktno je ugroženo preko 25.000 radnika, a posredno iI više od 60.000 radnika.

Sa ukidanjem vanrednog stanja motivacija i stanje je bilo zadovoljavajuće, uz očekivanje da ćemo biti u mogućnosti da nastavimo sa obavljanjem svojih poslova. Takođe je pozitivno uticala i pomoć države od tri minimalna lična dohodtka za privredu, ali na žalost kratkoročno.

Promena okolnosti, svakodnevno menjanje uslova za obavljanje delatnosti, kao i pogoršanje epidemiološke situacije su dovele do toga da najveći broj poslovnih subjekata iz ovih sektora ne može da obavlja svoju delatnost.

Turističke agencije i rent-a-car agencije, već duže od 120 dana beleže prihod od 0 dinara, nema novih putnika. Strah je prisutan zbog epidemiološke situacije, negativne kampanje u pojedinim tabloidima, izmenama regulative oko ulazaka ili izlazaka iz zemlje. Suočavamo se sa činjenicom da pojedine agencije vraćaju sredstva koja su dobijena kroz opštu pomoć jer za razliku od očekivanja, ne mogu da izdrže troškove plata zaposlenih u nardnih tri meseca.

Uredba o zamenskim putovanjima je turističkim agencijama bila dočekana kao tračak nade da je opstanak moguć, ali je objektivno samo produžavanje roka za ispunjenja obaveza prema korisnicima usluga. U momentu kada ne vidimo kada ćemo moći da nastavimo da obavljamo svoje poslove i ostvarujemo kakve-takve prihode, i ova Uredba na žalost gubi svoju svrhu za očuvanje rada i poslovanja turističkih agencija, ukoliko se ne obezbedi dodatna finansijska pomoć ovom sektoru. Veoma slična situacija je i sa receptivnim turizmom, svi dolasci stranih grupa su do daljeg obustavljeni, nema naznaka za bilo kakav napredak u tom segmentu poslovanja.

Rent-a-car kompanije takođe beleže pad prihoda i prometa u procentu većem od 80%, nisu u mogućnosti da ispunjavaju obaveze prema zakupodavcima, zaposlenima, država ostaje uskraćena za prihode pri nabavci novih automobila. Pretežno orijentisani ka receptivnm delu turističkih kretanja, a usled otkazivanja svih dolazaka stranih gostiju veliko je pitanje opstanka ovog sektora koji je bio među najboljim primerima ekspanzije razvoja turizma u Srbiji.

Hotelijeri i restorateri beleže takođe veliki pad prometa, u restoraterstvu pad je oko 75%, dok je u hotelijerstvu oko 93% pad prometa, pre svega u gradskim hotelima. Pogoršanje zdrvastvene situacije i u ovom sektoru dodatno komplikuje situaciju pa je za period pred nama izuzetno veliki broj otkaza korisnika usluga.

Turistički vodiči - samostalna delatnost koja ni na koji način nije prepoznata u dosadašnjim  merama pomoći, a radi se o ljudima koji u mnogome čine prave ambasadore turizma Srbije, pre svega u receptivnom delu turističke ponude.

Bez bilo kakvih prihoda već 4 meseca i najave mogućnosti obavljanja posla ni u narednom periodu, svakako spadaju u kategoriju za koju se mora pronaći neko rešenje ukoliko nam je stalo da se ova delatnost očuva.

Preduzeća u javnom prevozu drumskog saobraćaja takođe beleže izuzetan pad prihoda i prometa, posebno ona koja se odnose na međudržavni saobraćaj i prevoz turističkih grupa. Sam podatak da je pad prometa od 98% u organovanim putovanjima u drumskom saobraćaju i međunarodnom saobraćaju sam po sebi govori o neophodnosti donošenja mera pomoći.

Sagledavajući sadašnje stanje u društvu, prethodne i postojeće probleme  u poslovanju turističkih agencija, rent-a-car kompanija, vodiča, hotelijera i restoratera i javnog prevoza u drumskom saobraćaju predlažemo sledeće zajedničke mere podrške i pomoći, radi očivanja poslovanja i radnih mesta u ovim sektorima :

1. Isplata bruto minimalnih ličnih dohodata u narednih 6 meseci

2. Otpis obaveza po osnovu poreza i doprinosa za prva tri meseca opšte pomoći privredi

3. Moratorijum na obaveze prema finansijskim institucijama u narednih 9 meseci

4. Dodatna sredstva samo za sektor turizma i transporta u Fondu za Razvoj R. Srbije, sa ubrzanom procedurom odobravanja i isplate kredita.

5. Odlaganje obaveza plaćanja poreza na imovinu preduzeća i poreza na dobit preduzeća u vremenu trajanja vanrednih okolnosti

Pomoć treba da se ogleda u finansijskoj pomoći, ali i u ne finansijskoj pomoći koja bi se ogledala kroz izmene određenih pod zakonskih i zakonskih akata koji bi u u ograničenom vremenskom periodu omogućili lakši rad u ovim sektorima. Ovaj deo pomoći bi mogao biti realizovan kroz resorna Ministarstva i odnose se pre svega na pojedine odluke koje u uslovima pandemije i izuzetnog pada poslovanja bi omogućile drugačije i lakše uslove rada.

Upućujemo ovaj apel za pomoć u trenutku kada je potpuno izvesno da će za oporavak rada i funkcioniosanja ovih sektora biti potrebno duže vreme, a poštujući Vaš napor da se prioritet daje trenutno zdravlju stanovništva.

Očekujemo da se ovaj apel za pomoć nađe na dnevnom redu u najskorije vreme, što bi nam omogućilo da u direktnom kontaktu obrazložimo svoje zahteve i pronađemo najbolja  moguća rešenja u ovom trenutku. Svako odlaganje rešenja navedenih problema će za posledicu imati, periodično otpuštanje radnika i nestanak privrednih subjekata u ovim sektorima.

Ovaj apel upućujemo i kao očajnički pokušaj da se u poslednjem momentu mogu pronaći rešenja za opstanak ovih sektora i svih zaposlenih, iako bi smo voleli da sami svojim radom možemo obezbediti egzistenciju i za sebe i za svoje zaposlene i njihove porodice.

U nadi i očekivanju da ćemo naići na razumevanje usled ovih teških i za nas ne premostivih problema, i Vašeg poziva na razgovor upućujemo izraze najdubljeg poštovanja.

 

Ovaj apel za pomoć je upućen u ime sledećih udruženja:

 

SRBIJATRANSPORT
HORES
Udruženje turističkih vodiča Srbije
Udruženja turističkih agencija: ATAS, ANTAS, UTAS, URA i Nacionalna asocijacija tuirtičkih agencija Srbije -YUTA

 

S poštovanjem,

Aleksandar Seničić, direktor