Na osnovu uspešnog poslovanja YUTA je među najpouzdanijim organizacijama u Srbiji. 

CompanyWall doo je renomirana bonitetna kuća osnovana 2007. godine u cilju pomoći poslovnim subjektima da unaprede svoje poslovanje pronalaženjem i povezivanjem sa novim klijentima.

Bavi se proverom potreba i likvidnosti, kao i poboljšanjem efikasnosti rada analizom finansijskih podataka i mnogih ekonomskih faktora. Višegodišnje iskustvo svakodnevno se obogaćuje kroz uspehe na četiri različita tržišta u Evropi.

CompanyWall je pionir umrežavanja i uspostavljanja poslovnih veza između domaćih, ali i stranih kompanija.

Vizija CompanyWall Business platforme je aktivno učešće u unapređenju tržišta u Srbiji i postavljanje viših standarda u oblasti poslovanja, trgovine i investicija.