OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

 

Beograd, 19.05.2020.g.

 

Upravni odbor YUTA na sednici održanoj dana 19.05.2020. godine doneo je sledeće zaključke:

- Turističke agencije su kadrovski i organizaciono spremne za kvaliltetnu realizaciju svih ugovorenih turističkih putovanja za predstojeću letnju turističku sezonu.

- U skladu sa raspoloživim informacijama i očekivanim protokolima turističke agencije informišu javnost da će otpočeti sa realizacijom ugovorenih turističkih putovanja prema većini država u kojima tradicionalno borave naši turisti krajem juna i početkom jula meseca.

- Putnici naših turističkih agencija u potpunosti mogu biti uvereni da će agencije pre svega voditi računa o njihovoj bezbednosti i da će dodatno posvetiti pažnju što kvalitetnoj realizaciji ugovorenih putovanja u skladu sa propisima.

- Organizatori putovanja će u svom radu striktno poštovati mere koje propisuju nadležne zdravstvene organizacije radi bezbednog putovanja i boravka naših turista u ugovorenim destinacijama.

 

Predsednik Upravnog odbora

Zoran Arsenović 

 Direktor

 Aleksandar Seničić

NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA SRBIJE
Kondina 14, Beograd, Srbija
www.yuta.rs