Beograd, 06.05.2020. godine

 

1. Poštujući preporuku Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije u uslovima ukidanja vanrednog stanja i relaksacije mera uvedenih usled bolesti COVID 19 izazvane virusom Sars-Cov-2 u cilju postepenog oživljavanja privrednih aktivnosti  preporučuje se turističkim agencijama / Organizatori putovanja, Posrednici, Rent a car/ da u periodu počev od 18.05.2020.god.  do 15.06.2020 god.,pored dosadašnje prakse informisanja putnika preko maila - portal, odnosno posebnih obaveštenja na sajtu otpočnu sa postepenom normalizacijom rada poslovnica u zavisnosti od vrste turističkih aranžmana i obima poslovanja.

U skladu sa Zakonom o turizmu i Zakonom o trgovini, turističke agencije su dužne da odrede i vidno istaknu radno vereme, da se istog pridržavaju i da u slučaju vanrednih promena, prekida ili drugih oblika privremenog prestanka obavljanja delatnosti,  izmene vidno označe.

Potrebno je da do 18.05.2020. god vidno istaknu na ulazu u poslovne prostorije-poslovnice, radno vreme (skraćeno ili puno radno vreme), ili odluku da Agencija neće raditi do određenog datuma. U slučajevima kada agencija ne radi, sastavni deo odluke moraju biti iskatnuti kontakt telefoni ili e-mail adresa na koje putnici mogu da dobiju potrebne informacije.

 

2. Prilikom otpočinjanja rada poslovnica striktno treba primenjivati zaštitne mere prtporučene od strane Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja https://www.zdravlje.org.rs/index.php/covid19  sa ciljem zaštite putnika i zaposlenih.


3. Kako smo Vas već ranije obavestili  putnicima će biti ponuđene POTVRDE O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA, shodno Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020 god., uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021. god. Ukoliko putnici ne realizuju zamenska putovanja iz bilo kog razloga u ovom roku, mogu počev od 01.01.2022 god potraživati povraćaj sredstava od OTP, koji je u obavezi da u roku od 14 dana od dana podnošenja zahteva, ispuni ovaj zahtev putnika (Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020 god.)

 

Uputstvo sa preporukom o postupanju po Uredbi, stručne službe YUTA-e će dostaviti OTP  u što kraćem roku nakon usaglašavanja teksta sa nadležnim ministarstvom.

 

4. YUTA će u skladu sa sa odlukama U.O. i novonastalom situacijom insistirati kod nadležnog ministarstva na modalitetima za  dodatnu finansijsku pomoć turističkoj privredi i turističkim agencijama / Organizatori putovanja, Posrednici, Rent a car/. (pregovori u toku ):
 
- Oslobođanja od plaćanja poreza i doprinosa za zaposlene
- Oslobađanja obaveze posedovanja depozita na raćunu na kraju tekućeg meseca
- Oslobađanje od obaveza prema finasijskim institucijama

 

O svim daljim aktivnostima bićete blagovremeno informisani.

 

YUTA Info