Beograd, 30.04.2020. godine

 

1.Poštujući preporuku Predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije u uslovima  ograničenog  kretanja građana i socijalnog distanciranja, T.A. će za vreme trajanja ovih ograničenja, privremeno produžiti period obustavljanja rada poslovnica i neposrednog kontakta sa putnicima i sve potrebne informacije putnicima dostavljati preko maila - portal, odnosno posebnih obaveštenja na sajtu. Molimo Vas da preduzmete sve aktivnosti u cilju pro-aktivnog pristupa putnicima ( kontakti telefonom ili e-mail-om, uz pojašnjenje situacije i njihovih opcija u datim okolnostima, jer moramo voditi računa da ćemo nastaviti rad i nakon završetka ovih okolnosti ). Obaveza je sve putnike obavestiti o novom režimu rada i postupku ostvarivanja nesmetane komunikacije.

O preporuci za ponovno otvaranje poslovnica ćemo dostaviti informaciju najkasnije do 06.05.2020 god
 
2. Sva turistička putovanja ugovorena sa realizacijom do 31.05.2020.g., usled izmenjenih okolnosti, otkazuju se.
 
3. Putnicima će biti ponuđene POTVRDE O ZAMENSKIM PUTOVANJIMA, shodno Uredbi Vlade Republike Srbije od 30.04.2020 god., uz obavezu organizatora putovanja da pruži uslugu u vrednosti uplaćenog putovanja koje mogu iskoristiti najkasnije do 31.12.2021 god. Ukoliko putnici ne realizuju zamenska putovanja iz bilo kog razloga u ovom roku, mogu počev od 01.01.2022 god potraživati povraćaj sredstava od OTP, koji je u obavezi da u roku od 14 dana ispuni ovaj zahtev putnika (Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020 god.)

Tekst Uredbe o zamenskim putovanjima, kao i uputstvo sa preporukom o postupanju stručne službe YUTA-e će dostaviti OTP pre započinjanja rada u normanlom režimu

4. YUTA će u skladu sa sa odlukama U.O. i novonastalom situacijom insistirati kod nadležnog ministarstva na modalitetima za  dodatnu finansijsku pomoć turističkoj privredi i turističkim agencijama / Organizatori putovanja, Posrednici, Rent a car/. (pregovori u toku ):
 
- Oslobođanja od plaćanja poreza i doprinosa za zaposlene
- Oslobađanja obaveze posedovanja depozita na raćunu na kraju tekućeg meseca
- Oslobađanje od obaveza prema finasijskim institucijama

O svim daljim aktivnostima bićete blagovremeno informisani

YUTA Info

Prilog: UREDBA o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2