PRIPREMNA NASTAVA
ZA TURISTIČKE VODIČE I TURISTIČKE PRATIOCE

 

Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i turističke pratioce, u organizaciji YUTA i BMTE, počeće krajem januara meseca, a prema uslovima koji su objavljeni na našem sajtu. Tačne termini i detaljna uputstva objavićemo uskoro.

 

YUTA u saradnji sa Balkan Network of Tourism Experts, organizuje pripremnu nastavu za buduće turističke vodiče i turističke pratioce. Program teoretskih i praktičnih predavanja namenjen je kandidatima koji su se prijavili za polaganje ovogodišnjeg Stručnog ispita za dobijanje licence turističkog vodiča i turističkog pratioca u organizaciji Ministarstva turizma i omladine.

Imajući u vidu značaj ove obuke, predavanja će polaznicima držati Univerzitetski profesori i profesori Akademija strukovnih studija iz oblasti koje su obuhvaćene Stručnim ispitom. Osim teoretskih predavanja poseban deo pripremne nastave biće posvećen praktičnim znanjima za poslove koje će kandidati obavljati nakon dobijanja licence. Praktična predavanja iz oblasti Vodička služba u turizmu obaviće licencirani turistički vodiči priznati u svojoj profesiji, sa dugogodišnjim radnim stažom u zemlji i inostranstvu. Na taj način budući turistički vodiči i turistički pratioci će imati stručna znanja potrebna za pripremu polaganje Stručnog ispita.

Osim teoretskih predavanja YUTA će pripremiti i nastavu za praktični deo ispita, koja će obuhvatiti stručna putovanja prema itinererima koji će biti objavljeni na sajtu Ministarstva za polaganje Stručnog ispita.

Obuka za turističke vodiče bi bila u obimu od 70 do 110 časova iz sledećih predmeta:

Osnovi turizma
Turistički resursi
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Društveno uređenje, turistička politika i propisi u turizmu
Informativno-vodička služba u turizmu
Nacionalna istorija

Obuka za turističke pratioce bi bila u obimu od 40 do 60 časova iz sledećih predmeta:

Turistička politika i propisi u turizmu
Informativno-vodička služba u turizmu
Agencijsko i hotelijersko poslovanje

Pripremna nastava će biti  organizovana krajem januara i tokom februara meseca.  Nakon svih primljenih  prijava,  kandidati će biti blagovremeno obavešteni o detaljima početka nastave.

Teoretska i praktična predavanje će se održavati u prostorijama YUTE, Kondina 14, tokom mesec dana u poslepodnevnim časovima (od 17 do 20 časova) i vikendom od 9 do 14 časova.

Pozivamo kandidate da svoju zainteresovanost za pohadjanje pripremne nastave prijave na email adresu vodici.pratioci@yuta.rs.

YUTA Info