YUTA Home | Moj favorit | Moj No.1 sajt | Yuta pošta | YUTA Login | English   
 
LETOVANJA

LAST MINUTE PUTOVANJA > LETOVANJE
GRČKA LETO 2019
Putovanja GRADOVI EVROPE >
PONUDA SRBIJE >
ZIMOVANJE >
KATALOZI LETOVANJE >

FANTAST TOURIST, TURISTIČKA AGENCIJA NOVI SAD, Letovanje, Metropole, Avio Karte
NI TRAVEL, PUTOVANJA, METROPOLE, LETOVANJA
TURISTIČKA AGENCIJA SABRA - KRSTARENJA, WELLNESS, LETOVANJA, EVROPSKI GRADOVI
TURISTICKA AGENCIJA BELVI TRAVEL, ZIMOVANJE, LETO 2019, GRCKA OSTRVA LETOVANJE 2019, METROPOLE
TRIM TRAVEL, LETOVANJE 2019 GRCKA HALKIDIKI HOTELI / KASSANDRA, GRCKA HOTELI / SITHONIA, TURSKA LETOVANJE, TUNIS, EGIPAT, METROPOLE
LETOVANJE 2019
BIG BLUE, EVROPSKI GRADOVI, LETOVANJE, KRSTARENJA, WELLNESS
Turisticka agencija MONTESOL - GRADOVI EVROPE, LETOVANJE, APARTMANI 2019 GRCKA
TURISTIČKA AGENCIJA SOLE AZUR - LETOVANJA, PUTOVANJA - GRADOVI EVROPE
KON TIKI TRAVEL, METROPOLE, DALEKA PUTOVANJA, GRCKA LETOVANJE
HOTEL MONA ZLATIBOR
MEDITERANEO
OLYMPIC TRAVEL
ATLANTIC TRAVEL - GRCKA LETO 2019 APARTMANI, HOTELI
Oktopod Travel - Letovanje 2019, Aranzmani
ALLEGRA KRSTARENJA
KIPAR
MAGELAN - TURISTICKA AGENCIJA NOVI SAD
TOP TOURS
LASTA
LUI TRAVEL


Kako postati član? - Postupak učlanjenja

POSTUPAK PRIJEMA U YUTA ZA PUNOPRAVNE ČLANOVE >>>
POSTUPAK PRIJEMA U YUTA ZA PRIDRUŽENE ČLANOVE >>>
POSTUPAK PRIJEMA U 'YUTA INTERNACIONALNI CHAPTER' >>>

 

Poštovani,

Veliko je zadovoljstvo da i Vaša renomirana firma nađe svoj interes za učlanjenje u reprezentativnu  Nacionalnu asocijaciju  turističkih agencija – YUTA, koja  od 1954. godine  okuplja najeminentnije subjekte agencijske i komplementarne delatnosti prisutne na našem i svetskom turističkom tržištu.

YUTA za svoje članice obavlja sledeće osnovne funkcije:

Uvodi standarde
Ostvareni visoki standardi poslovanja naših članica postignuti su: restriktivnim uslovima prijema i kontinuiranim preispitavanjem zadržavanja statusa članica YUTA, uvođenjem novih elektronskih tehnologija u poslovanju asocijacije i članica po YUTA standardima, pružanjem besplatnih pravnih saveta i pomoći putnicima i članicama, uvođenjem posebnih standarda za pojedine  vidove turizma, itd.

Pregovara
YUTA je referentni partner za usaglašavanje i dogovaranje sa nadležnim državnim organima u delu zakonodavne regulative, strateških mera i odluka države u vezi utvrđivanja različitih poreza i taksi, pri donošenju novih ili poboljšanih zakonskih i drugih regulativa za uspešniji rad turističkih agencija. YUTA je uspostavila korektne i stalne relacije sa vlastima i donosiocima odluka u vladinim i skupštinskim telima zaduženim za turizam.

Predstavlja
YUTA predstavlja i zastupa interese svojih članica u međunarodnim i regionalnim asocijacijama, nacionalnim reprezentativnim asocijacijama turističke privrede, Uniji poslodavaca Srbije, u medijima, itd.

Savetuje
Za svoje članice i njihove putnike obezbeđen je besplatan pravni servis, daju se svakodnevne informacije i instrukcije neophodne za uspešno poslovanje članica YUTA, iz oblasti turističkih, finansijskih, saobraćajnih, viznih, pravnih i svih drugih propisa i oblasti.

Informiše
Svakodnevno članice preko web sajta YUTA i elektronskom poštom dobijaju aktuelne informacije. Putnici, poslovni partneri članica, kao i mediji i svi zainteresovani putem sajta mogu na jednom mestu dobiti celokupnu aktuelnu turističku ponudu sa destinacija u Srbiji i iz celog sveta, kao i druge aktuelne informacije.

Brani
Zaštita od nelojalne konkurencije u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima je trajna aktivnost članica i same YUTA-e. Posebno je značajna uloga Arbitražnog suda YUTA-e, jedine takve institucije u okviru asocijacije turističke privrede, koja u najširem smislu doprinosi zaštiti putnika i samih članica.

Koordinira
U okviru članica koordinacija se ostvaruje preko nadležnih upravnih i radnih tela, kao i regionalnih chaptera-regionalnih ogranaka, čija je uloga koordinacija svih učesnika u formiranju i prodaji regionalnog turističkog proizvoda (agencije, hotelijeri, prevoznici, vodiči, turističke organizacije i dr.). Esnafska saradnja se realizuje preko međusobno pridruženog članstva reprezentativnih nacionalnih asocijacija hotelijera, banja i vodiča.

Edukuje
U okviru Razvojno edukativnog centra – YUTA REC, održavaju se stalni kursevi iz različitih oblasti agencijskog poslovanja, a u saradnji sa pridruženim članicama iz oblasti obrazovanja, osiguranja, saobraćaja i dr.

Članice YUTA imaju sledeća prava i obaveze:

 • da pokreću i razmatraju pitanja iz delatnosti YUTA;
 • da učestvuju u pripremi,  donošenju i realizaciji programa i planova rada YUTA;
 • da učestvuju u pripremi propisa iz oblasti turizma i pokreću inicijative u izradi normativnih akata YUTA;
 • da neposredno ili preko svojih predstavnika u organima i telima YUTA daju predloge, sugestije i mišljenja, radi donošenja odgovarajućih odluka zaključaka i dr.;
 • da iniciraju i predlažu osnivanje odgovarajućih oblika organizovanja i rada YUTA;
 • da predlažu kandidate za organe i tela YUTA i da neposredno učestvuju u njihovom radu:
 • da koriste poslovne i druge informacije kojima raspolaže YUTA;
 • da koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši YUTA u okviru svoje nadležnosti;
 • da uredno plaćaju članarinu i obzbeđuju uslove za efikasan rad YUTA;
 • da u svom radu poštuju i razvijaju poslovni moral i dobre poslovne običaje;
 • da na sajtu YUTA vrši unos svojih programa putovanja i drugih poslovnih ponuda i informacija
 • da ažurira unete podatke na sajtu YUTA;
 • da sa svog sajta postavi link prema sajtu YUTA;
 • da na svim zvaničnim dokumentima stave znak i logo YUTA;
 • da dostavi trazene podatke i informacije za potrebe rada YUTA;
 • da u poslovnim prostorijama vidno istaknu setifikat o članstvu u YUTA.

Sve članice ravnopravno učestvuju u organima  i telima YUTE sa pravom odlučivanja.
Pridružene i počasne članice nemaju pravo glasa u Skupštini.
Ako ispunjavate naše visoke standarde kvaliteta i poslovne etike, dobro došli u veliku porodicu turističkih profesionalaca.

 

1. POSTUPAK PRIJEMA U YUTA ZA PUNOPRAVNE ČLANOVE

Punopravni član mogu biti pravna i fizička lica koja se bave agencijskom  delatnošću, i to poslovima: organizovanja i realizovanja turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu;  ponude, prodaje i posredovanja u prodaji turističkih putovanja; organizovanja prihvata putnika;  organizovanja izleta, turističkih razgledanja, zabavnih programa i slično, kao i posredovanja u organizovanju skupova, sajmova, manifestacija i sportskih priredbi;  pružanja, odnosno, posredovanja u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratilaca, lokalnih turističkih vodiča i turističkih animatora; pribavljanja putnih isprava, rezervacije i prodaje putnih karata u ime i za račun domaćih i stranih prevoznika; rezervacije i prodaje turističkih, ugostiteljskih i drugih usluga vezanih za putovanje i boravak putnika;  posredovanja u izdavanju soba i drugih kapaciteta za smeštaj u svojini fizičkog lica;  posredovanja u prodaji specifičnih turističkih usluga; posredovanja u iznajmljivanju vozila turistima i putnicima;  rezervacije i prodaje karata za sportske, kulturne i druge priredbe i manifestacije, zastupanja u osiguranju putnika i prtljaga u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje, prodaje turističkih publikacija i drugo;  zamene strane valute (menjačke poslove); druge poslove uobičajene u turističkom prometu.

Za podnošenje zahteva za prijem u punopravno članstvo kandidat mora da je registrovan u Agenciji za privredne delatnosti i da je obavljao agenicjsku delatnost minimum godinu dana od dana podnošenja zahteva za prijem u članstvo YUTA.

Kandidat  uz zahtev za prijem u punopravno članstvo (na svom memorandumu) prilaže (u elektronskoj ili pisanoj formi):

 1. popunjenu Prijavu za punopravno članstvo u YUTA (Obrazac br. 1);
 2. preporuke najmanje dve članice YUTA, od toga jedne sa teritorije Chaptera kandidata (Obrazac br. 2)
 3. radnu biografiju direktora;
 4. kratak prikaz rada i referentnu listu poslova za prethodnu kalendarsku godinu i plan poslovanja za tekuću godinu ;
 5. izjavu podnosioca zahteva (obrazac br. 3)

- da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, za vreme dok zabrana traje
- da nema neizmirenih obaveza i nerešenih sporova sa članicama YUTA
- da nema nerešenih žalbi putnika u prethodnoj kalendarskoj i tekućoj godini

 1. Izjava o prihvatanju odredaba Statuta udruženja i drugih opštih akata YUTA, i da će poslovati u skladu dobrim poslovnim običajima (Obrazac br. 4);
 2. Dokaz o izvršenoj uplati troškova razmatranja zahteva u iznosu od 800,00 din.;

Direktor kandidata za prijem u članstvo obavezan je da prisustvuje sednicu Upravnog odbora na kojoj se razmatra zahtev kandidata za prijem.
Po pravilu, u roku od  60 dana od dana podnošenja urednog zahteva Upravni odbor donosi odluku o prijemu, nakon čega kandidat uplaćuje iznos na ime pristupne članarine.

Nove članice koje pristupaju u punopravno članstvo plaćaju pristupnu članarinu i to:

 1. koje zapošljavaju do 2 radnika u iznosu od 15.000,00 din.
 2. koje zapošljavaju 3 i više radnika u iznosu od 30.000,00 din.

Obveza plaćanja redovne članarine za nove članice nastupa počev od kvartala koji sledi  kvartalu u kome je potpisan Ugovor o punopravnom članstvu u YUTA.

Za sve dodatne informacije obratite se na telefon: broj 011/3228-686, fax: broj 011/3224-137, e-mail: yuta@yuta.rs.  

Dobro došli u veliku i prestižnu porodicu turističkih profesionalaca,

YUTA

2. POSTUPAK PRIJEMA U YUTA ZA PRIDRUŽENE ČLANOVE #

Pridruženi  članovi mogu biti pravna i fizička lica koja se bave komplementarnim delatnostima u odnosu na turističku delatnost , ukoliko je njihovo poslovanje od interesa za unapređenje rada članica YUTA, a na osnovu podnetog zahteva za prijem u pridruženo članstvo.

Uz zahtev za prijem u pridruženo članstvo YUTA (na svom memorandumu), kandidat po pravilu prilaže (u elektronskoj ili pisanoj formi):

1. popunjenu Prijavu za pridruženo članstvo (obrazac 1);
2. Izjava podnosioca zahteva (obrazac 2):

 • da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, za vreme dok zabrana traje
 • izjava kandidata da nema neizmirenih obaveza i nerešenih sporova sa članicama YUTA

3. Izjava o prihvatanju odredaba Statuta udruženja i drugih opštih akata YUTA (obrazac 3);
4. Dokaz o izvršenoj uplati troškova razmatranja zahteva od 800,00 din.

Direktor ili resorno zadužen rukovodilac kandidata za prijem u članstvo obavezan je da prisustvuje sednici Upravnog odbora na kojoj se odlučuje o njegovom prijemu.

Rok donošenja odluke o prijemu je 60 dana od dana podnošenja urednog zahteva.
Nakon pozitivne odluke o prijemu, podnosilac zahteva, uplaćuje godišnju redovnu članarinu koja se utvrđuje, po pravilu, u zavisnosti od ukupnog broja zaposlenih kod kandidata za prijem.

Za sve dodatne informacije molim kontaktirajte telefone broj 011/3228-686, 3228-687, fax broj 011/3224-137, e-mail: yuta@yuta.rs.

Dobro došli u veliku i prestižnu porodicu turističkih profesionalaca,

YUTA

3.  POSTUPAK PRIJEMA U  „YUTA INTERNACIONALNI CHAPTER

YUTA Internacionalni chapter” ima za cilj međusobno uspostavljanje saradnje sa turističkim agencijama i drugim turističkim i komplemenetarnim delatnostima u svetu.

Članovi ovog Chaptera mogu biti i hotelijeri, saobraćajne firme i druge delatnosti, aosicijacije i organizacije turističke privrede  a sve u funkciji podizanja nivoa kvaliteta, povećanja obima saradnje i turističkog prometa članica YUTE.

Uvereni smo da zajedno možemo više i bolje i zato sa posebnim zadovoljstvom očekujemo Vaše aktivno članstvo u YUTA.

Kandidat za članstvo u ovom Chapteru uz zahtev za prijem (na svom memorandumu), po pravilu prilaže (u elektronskoj ili pisanoj formi):

 1. Popunjenu Prijavu za YUTA Internacionali Chapter (Obrazac br. 1),
 2. Kopiju o registraciji firme nadležnog organa,
 3. Izjavu o prihvatanju odredaba Statuta udruženja i drugih opštih akata YUTA (Obrazac br. 2.)
 4. dokaz o izvršenoj uplati troškova razmatranja zahteva u iznosu od 800,00 din.

Rok donošenja odluke o prijemu je 60 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Nakon pozitivne odluke o prijemu, podnosilac zahteva, uplaćuje godišnju redovnu članarinu  koju utvrđuje Upravni odbor na predlog direktora.

Za sve dodatne informacije molim kontaktirajte telefone broj 011/3228-686, 3228-687, ili e-mail: yuta@yuta.rs.

Dobro došli u veliku i prestižnu porodicu turističkih profesionalaca,

YUTAYUTA Info

Biramo najbolje

Foto galerija
YUTA
Vaš komentar
Optimized for IE4+, 800 x 600. Copyright © 2002-2014 by YUTA. All rights reserved.