DDOR Putno Zdravstveno Osiguranje

PRIPREMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG PRATIOCA

Shodno Zakonu o turizmu, lice koje obavlja poslove turističkog vodiča i turističkog pratioca mora da poseduje licencu koju izdaje Ministarstvo privrede Republike Srbije.

Licenca se stiče polaganjem stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca.

Stručni ispit se polaže nakon objavljenog Oglasa pred komisijom koju obrazuje ministar. 

PROGRAM PRIPREME ZA DOBIJANJE LICENCE TURISTIČKOG PRATIOCA:

Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i pratioca ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015), Razvojno edukativni centar YUTA realizuje   Program za pripremu polaganja stručnog ispita za turističke pratioce.

1. Priprema kandidata za dobijanje licence turističkog pratioca realizuje se po programu koji obuhvata sledeće predmete: 

1) Agencijsko i hotelijersko poslovanje; 
2) Društveno uređenje, turistička politika i propisi u turizmu; 
3) Informativno-vodička služba u turizmu; 
4) Strani jezik (test znanja).

2. Edukatori

Program edukacije realizuju eksperti i priznati  praktičari  iz oblasti poslovanja turističkih agencija, vodiča,  pratioca i predstavnika. 

Popunjenu PRIJAVU dostavite na e-mail YUTA: pratioci@yuta.rs ili fax. 011/3224137.

YUTA - Anketa

Da li na letovanje 2020 putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?