LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

Komisije

KOMISIJE

Komisije kao radna tela Upravnog odbora i Direktora YUTA, formiraju se kao trajna ili povremena, a sa ciljem razmatranja i predlaganja ekspertskih rešenja za pojedine specijalističke oblasti poslovanja članica.

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?