LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor se obrazuje kao organ kontrole i nadzorni odbor poslovanjem Poslovnog udruženja. Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda zaposlenih kod članica Poslovnog udruženja i iz reda stručnjaka za pitanja finansijske kontrole i nadzora.

Mandat članova Nadzornog odbora iznosi 4 (četiri) godine, s tim što članovi Nadzornog odbora, pojedinačno ili Nadzorni odbor u celini, mogu po postupku izbora biti opozvani u svako vreme.

Nadzorni odbor saziva predsednik Nadzornog odbora, na sopstvenu inicijativu ili na predlog direktora Poslovnog udruženja, po potrebi, a najmanje jedanput u 6 (šest) meseci.

Poslovnikom o radu Nadzornog odbora bliže će se urediti pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora.

FUNKCIJA U NADZORNOM ODBORU IME I PREZIME ČLANICA/GRAD

Član

Đorđe Mitrović

Maestro Travel, Niš

Član

Saša Zarić

Ponte Travel, Beograd

Član

Mirko Milanović

Viva Travel, Beograd

 

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?