Jedna od presuda u korist turističke agencije po tužbi putnika za zamenska putovanja:

YUTA