Dana 08.06.2023. godine je, u prostorijama JP Službeni glasnik, održan trojni sastanak direktora Službenog glasnika Mladena Šarčevića, dekana Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Velimira Šećerova i direktora Poslovnog udruženja YUTA Aleksandra Seničića.

U okviru već postojeće poslovne saradnje između Službenog glasnika i Geografskog fakulteta, Službeni glasnik je povezao ovaj fakultet sa Poslovnim udruženjem YUTA, kako bi se svi zajedno uključili u nove projekte promocije nacionalne kulturne i turističkih kapaciteta Srbije, sa aspekta delatnosti sve tri institucije.

Pored dogovora o konkretnim projektima u oblasti izdavanja knjiga i drugih publikacija koje povezuju nacionalnu kulturu i turizam, na sastanku je zaključen i Sporazum o saradnji između Geografskog fakulteta i Poslovnog udruženja YUTA. Ovim sporazumom uspostavljena je saradnja u organizovanju prakse za studente Geografskog fakulteta, posebno za studente turizmologije, koji će dobiti priliku da u turističkim agencijama koje posluju pod okriljem YUTA, kao i u samom udruženju, obavljaju studentsku praksu.

Istovremeno, dogovoreno je da će Geografski fakultet podržati unapređenje rada turističkih agencija tako što će Poslovnom udruženju YUTA i njegovim članicama pružati stručnu podršku, dok će YUTA obezbediti iz svog reda predavače koji će studentima Geografskog fakulteta prenositi svoja iskustva iz praktične turizmologije.

Na sastanku je dogovoreno i da sva tri partnera dalje razviju međusobnu saradnju zajedničkim angažovanjem u organizaciji seminara i drugih vidova edukacije iz oblasti turizma, a posebno u oblasti korišćenja savremenih softvera za rad u turizmu, kao i za unapređenje komunikacijskih veština turističkih radnika, kao važnog segmenta savremene turističke delatnosti. U tom smislu, Službeni glasnik će staviti na raspolaganje resurse svog Centra za edukaciju članicama Poslovnog udruženja YUTA, ali i drugim zainteresovanima, dok će Geografski fakultet i YUTA obezbediti predavače na seminarima.