USLOVI - PROTOKOL ZA ULAZAK - PUTOVANJE U AUSTRIJU

NAPOMENA: Preporučujemo da na zapratite na VIBERU kako bi na najbrži način dobili eventualne nove izmene o uslovima za ulazak u R. Grčku, kao i druge važne informacije vezane za putovanja. Zapratite nas klikom OVDE

VAŽNO: Mere za ulazak u Austriju podložne su izmenama. Preporučuje se da se, pre putovanja, provere uslovi za putovanje u Austriju, link: Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije: https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/austrija, Ambasada Austrije u Beogradu: https://www.bmeia.gv.at/sr/ambasada-austrije-beograd/

Beograd, 23.02.2022.

ULAZAK U AUSTRIJU - REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Pravila za ulazak u zemlju od 22. februara 2022. godine

Za ulazak u zemlju iz svih država potrebno je priložiti Dokaz 3G, odn. da je lice:

VAKCINISANO, IZLEČENO ili TESTIRANO

U tom slučaju nije potrebna niti registracija niti karantin.

DOKAZ O VAKCINACIJI:
Za ulazak u zemlju priznate su sledeće vakcine:
BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac, Sinopharm, Covaxin und Novavax.

SPUTNJIK nije priznat. Vakcine Sinopharm i Sinovac važe samo za ulazak u Austriju, ali ne kao dokaz o vakcinaciji u smislu Dokaza 3G za boravak u Austriji.

Važenje dokaza o vakcinaciji:

  • druga vakcinacija, pri čemu ista ne sme biti starija od 270 dana, a između ove i prve vakcinacije mora da je proteklo najmanje 14 dana;
  • nakon 21 dana od vakcinacije onim vakcinama kod kojih je predviđena samo jedna vakcinacija, pri čemu ona ne sme biti starija od 270 dana;
  • vakcinacija, ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan molekularnobiološki test na SARS-CoV-2 odn. ukoliko je pre vakcinacije postojao dokaz o neutrališućim antitelima, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od 270 dana;
  • naredna vakcinacija (buster), pri čemu ona ne sme biti starija od 270 dana i između te i prethodne vakcinacije mora da je prošlo najmanje 90 dana.

DOKAZ O PRELEŽANOJ BOLESTI:
 Kao dokaz o izlečenju potrebno je priložiti lekarsko uverenje ili potvrdu izdatu od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku), da je putnik ili putnica unutar prethodnih 180 dana preležao COVID-19.

TESTIRANJE:
PCR-Test prilikom ulaska u zemlju ne sme biti stariji od 72 sata, a antigenski test ne stariji od 24 sada. Testovi za samostalnu primenu se ne prihvataju.

Ukoliko nije moguće priložiti Dokaz 3G, važi

  • obavezan karantin bez odlaganja. Karantin se smatra okončanim po obavljenim PCR testu sa negativnim rezultatom.

Buster vakcina
Informacije o buster dozi vakcine možete pronaći na internet stranici Saveznog ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, negu i zaštitu potrošača (v. F&Q). Detaljnije informacije možete dobiti samo od Saveznog ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, negu i zaštitu potrošača na adresi: buergerservice(at)sozialministerium.at

Maloletnici
Maloletnici do punih 12 godina života NE MORAJU posedovati dokaz o smanjenoj epidemiološkoj opasnosti.

Knjižica kovid testova za školsku decu (Nindža knjižica) važi za maloletnike uzrasta koji podleže obavezi pohađanja nastave kao dokaz o smanjenoj epidemiološkoj opasnosti. Više informacija na: Nindža knjižica.

Knjižica kovid testova (Nindža knjižica) za decu turiste je vanredna regulativa o Dokazu 3G za nevakcinisane ili nepotpuno vakcinisane maloletnike školskog uzrasta (12 do 15 godina) iz inostranstva. Detaljnije informacije o tome možete pronaći na: Nindža knjižica za turiste (12 do 15 godina)

Tranzit kroz Austriju moguć je ako je obezbeđen neposredan izlazak iz zemlje. Dozvoljeni su samo neodložno nužni prekidi. Nije potrebna vakcinacija, test ili karantin.

-----

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE    
Uslov za ulazak državljana R. Srbije u R. Austriju je da poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. 
Nosiocima biometrijskih pasoša R. Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce pasoša Republike Srbije koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava.
Gotovina u iznosu od preko 10.000 evra mora se prijaviti prilikom ulaska u Austriju, odnosno izlaska iz Austrije. Ne plaća se carina na ručni prtljag, robu i lekove koji se nose za sopstvenu upotrebu. Sva ostala roba mora se deklarisati. 
Kućni ljubimci se mogu uneti ukoliko imaju propisanu zdravstvenu dokumentaciju, sa upisanim podacima o obavljenim vakcinacijama i potvrdu o vakcinaciji protiv besnila.

Mere za ulazak u Austriju podložne su izmenama. Preporučuje se da se, pre putovanja, provere uslovi za putovanje u Austriju, link: Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije: https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/austrija.

YUTA INFO