Poštovane koleginice i kolege obaveštavamo Vas da će 14. decembra 2023. godine  početi

 

 PRIPREMNA NASTAVA

ZA TURISTIČKE VODIČE I TURISTIČKE PRATIOCE

 

YUTA u saradnji sa Balkanskom mrežom turističkih stručnjaka, organizuje pripremnu nastavu za buduće turističke vodiče i turističke pratioce.

Obuka za turističke vodiče će biti u obimu od oko 110 časova, a za turističke pratioce oko 60 časova iz svih programom predvidjenih predmeta. 

Imajući u vidu značaj ove edukacije, predavanja će držati profesori univerziteta i profesori Akademija strukovnih studija iz oblasti koje su obuhvaćene Stručnim ispitom. Osim teoretskih predavanja poseban deo pripremne nastave biće posvećen praktičnim znanjima za poslove koje će kandidati obavljati nakon dobijanja licence. Praktična predavanja obaviće uvažene koleginice i kolege sa dugogodišnjom praksom iz oblasti turističkog i hotelijerskog poslovanja kao i licencirani turistički vodiči, cenjeni i priznati u svojoj profesiji. Na taj način budući turistički vodiči i turistički pratioci će steći stručna znanja potrebna za polaganje Stručnog ispita, kao i za budući rad.

Osim teoretskih predavanja YUTA će pripremiti i nastavu za praktični deo ispita, koja će obuhvatiti stručno putovanje prema itinereru koji će biti objavljen na sajtu Ministarstva turizma i omladine za polaganje Stručnog ispita.

Predavanje će se održavati u prostorijama YUTE, Kondina 14, tokom mesec dana u poslepodnevnim časovima (od 17.30 do 21.00 časova), a vikendom od 9.00 do 15.00 časova.

 

Pozivamo kandidate da se prijave na email adresu vodici.pratioci@yuta.rs.

 

YUTA Info

----------------------------------------

PRIPREMNA NASTAVA ZA TURISTIČKE VODIČE I TURISTIČKE PRATIOCE

USPEŠAN POČETAK PRIPREMNE NASTAVE ZA TURISTIČKE VODIČE I TURISTIČKE PRATIOCE

YUTA u saradnji sa Balkanskom mrežom turističkih stručnjaka započela je  pripremnu nastavu  za turističke vodiče i turističke pratioce.

Svi zainteresovani koji žele da se pridruže pripremnoj nastavi su dobrodošli. Prijave se primaju na: vodici.pratioci@yuta.rs i balkan.tourist.network@gmail.com

ZAJEDNO ZA KVALITETNE TURISTIČKE VODIČE I TURISTIČKE PRATIOCE

YUTA - Nacionalna asocijacija turističkih agencija
Balkan Network of Tourism Experts
Education & Training Team

 

PRIPREMNA NASTAVA informacija:

YUTA u saradnji sa Balkan Network of Tourism Experts, organizuje pripremnu nastavu za buduće turističke vodiče i turističke pratioce. Program teoretskih i praktičnih predavanja namenjen je kandidatima koji su se prijavili za polaganje ovogodišnjeg Stručnog ispita za dobijanje licence turističkog vodiča i turističkog pratioca u organizaciji Ministarstva turizma i omladine.

Imajući u vidu značaj ove obuke, predavanja će polaznicima držati Univerzitetski profesori i profesori Akademija strukovnih studija iz oblasti koje su obuhvaćene Stručnim ispitom. Osim teoretskih predavanja poseban deo pripremne nastave biće posvećen praktičnim znanjima za poslove koje će kandidati obavljati nakon dobijanja licence. Praktična predavanja iz oblasti Vodička služba u turizmu obaviće licencirani turistički vodiči priznati u svojoj profesiji, sa dugogodišnjim radnim stažom u zemlji i inostranstvu. Na taj način budući turistički vodiči i turistički pratioci će imati stručna znanja potrebna za pripremu polaganje Stručnog ispita.

Osim teoretskih predavanja YUTA će pripremiti i nastavu za praktični deo ispita, koja će obuhvatiti stručna putovanja prema itinererima koji će biti objavljeni na sajtu Ministarstva za polaganje Stručnog ispita.

Obuka za turističke vodiče bi bila u obimu od 70 do 110 časova iz sledećih predmeta:

Osnovi turizma
Turistički resursi
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Društveno uređenje, turistička politika i propisi u turizmu
Informativno-vodička služba u turizmu
Nacionalna istorija

Obuka za turističke pratioce bi bila u obimu od 40 do 60 časova iz sledećih predmeta:

Turistička politika i propisi u turizmu
Informativno-vodička služba u turizmu
Agencijsko i hotelijersko poslovanje

Nakon svih primljenih  prijava,  kandidati će biti blagovremeno obavešteni o detaljima početka nastave.

Teoretska i praktična predavanje će se održavati u prostorijama YUTE, Kondina 14, tokom mesec dana u poslepodnevnim časovima (od 17 do 20 časova) i vikendom od 9 do 14 časova.

Pozivamo kandidate da svoju zainteresovanost za pohadjanje pripremne nastave prijave na email adresu vodici.pratioci@yuta.rs.

YUTA Info