Beograd, 05.06.2022. godine

NAPOMENA: Preporučujemo da nas zapratite na VIBERU kako bi na najbrži način dobili eventualne nove izmene o uslovima za ulazak u Italiju, kao i druge važne informacije vezane za putovanja u druge države. Zapratite nas klikom OVDE.

USLOVI - PROTOKOL ZA PUTOVANJE - ULAZAK U ITALIJU

Važno: Uslovi za ulazak u Italiju podložne su izmenama  i preuzeti su 05.06.2022. godine sa sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/italija. Preporučuje se da se, pre putovanja, provere uslovi za putovanje u Italiju. 

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Na osnovu odluke Ministarstva zdravlja Republike Italije počev od 1. juna ove godine za ulazak u R. Italiju više nije neophodno posedovanje zelenog sertifikata tzv. Green Pass (na bazi vakcinacije, preležane bolesti ili negativnog antigenskog/molekularnog testa). U R. Italiji zaštitna maska je preporučena, ne i obavezna, u javnim objektima na otvorenom i u zatvorenom.

==========

DODATNE INFORMACIJE 

(Preuzeto sa: Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/italija)

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE

Između Republike Srbije i Republike Italije na snazi je bezvizni režim. Nosiocima biometrijskih pasoša Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava Republike Srbije, koje je izdalo MUP RS - Koordinaciona uprava. Viza se pribavlja u Ambasadi Republike Italije u Beogradu.
Državljani Republike Srbije u Republiku Italiju mogu da uđu ukoliko poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije Italije. Po pravilu, osim putne isprave, traže se na uvid i dodatna dokumenta kao što su povratna karta, rezervacija hotela ili pozivno pismo i dokaz o posedovanju dovoljne količine novca za planirani boravak (min. 40-50 evra po danu) na teritoriji Republike Italije.

SOCIJALNI SPORAZUMI

Na snazi je bilateralna Konvencija o socijalnom osiguranju iz 1957. godine, koja srpskim državljanima omogućuje ostvarivanje prava iz penzijskog (sabiranje staža radi ostvarivanja prava na penziju), invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

KORISNE INFORMACIJE

ZDRAVSTVENA SITUACIJA – U Italiji ne postoje posebni zdravstveni rizici i nije potrebna posebna vakcinacija. Poželjno je posedovanje polise međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

Voda možete bezbedno da se pije.

BEZBEDNOSNA SITUACIJA – Bezbednosna situacija je stabilna, međutim, treba izbegavati mesta masovnih okupljanja radi lične bezbednosti. U velikim gradskim centrima i na turističkim destinacijama beleži se porast sitnog kriminala - krađi novčanika i dokumenata. Ne savetuje se ostavljanje dokumenata, vrednih stvari ili prtljaga u parkiranom vozilu.

TRANSPORT – Železnička mreža (sistem brzih pruga) i putna infrastruktura su dobro razvijeni.
Za vreme privremenog boravka/tranzita u Italiji je dozvoljeno upravljanje motornim vozilom sa vozačkom dozvolom R. Srbije, uz istovremeno posedovanje međunarodne vozačke dozvole. Lica koja su prijavila boravak u Italiji, srpsku vozačku dozvolu mogu koristiti najduže do 1 godine,
U ovom momentu nije moguća zamena vozačkih dozvola, jer je Sporazum o priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Republike Srbije i Republike Italije prestao da važi 8.4.2018. godine. U toku su pregovori između nadležnih organa R. Srbije i R. Italije o produženju ovog Sporazuma.

Zelena karta nije potrebna.

OSTALO – Valuta je evro. Za unos gotovine od preko 10.000 evra potrebno je imati dokaz o poreklu. Plaćanje je moguće i u kešu i preko platnih kartica.
Brojevi telefona za hitne slučajeve: policija 113 (112), vatrogasna služba 115, služba hitne pomoći 118.
U nekim italijanskim gradovima je kažnjivo bacanje smeća na ulici, sedenje na stepenicama spomenika i konzumacija jela i pića u blizini najznačajnijih kulturnih i drugih javnih zgrada.

Kontakti:

Prilikom boravka u Republici Italiji, za konzularnu pomoć i zaštitu možete se obratiti:
- Ambasadi Republike Srbije u Rimu, Via dei Monti Parioli 20 - 00197 Rim, putem sledećih kontakt telefona: + 39 (06) 3260-9159 i + 39 (06) 3211-950 i elektronske adrese: amb.roma@mfa.rs i konzularno.rim@mfa.rs
- Generalnom konzulatu Republike Srbije u Milanu, Via Pantano 2 - 20122 Milano, putem sledećeg kontakt telefona: +39 (02) 7209-5466 (isključivo za hitne slučajeva van radnog vremena +39 375-673-5763) i elektronske adrese: info@gkrsmi.it
- Generalnom konzulatu Republike Srbije u Trstu, Strada del Friuli 54 – 34136 Trst, putem sledećih kontakt telefona: +39 (040) 410-125 i +39 (040) 410-126 i elektronske adrese: gkrstrst@spin.it

YUTA Info