LETOVANJE GRCKA 2024

LETOVANJE GRCKA 2024

YUTA Informacije i putovanja

Program edukacije kadrova za poslove u turističkim agencijama

Da  bi  dalje unapređivali tradiciju visokog kvaliteta poslovanja naših članica osnovan je  Razvojno Edukativni Centar YUTA – “YUTA REC”, koji kroz specijalističke programe edukacije rukovodioca, zaposlenih i onih koji tek treba da rade u agencijama u budućnosti ovaj cilj traba i da ostvare.

Ciljevi edukacije:

- Inoviranje i proširnje stečenog znanja zaposlenih u turističkim agencijama (direktori, komercijalisti, referenti prodaje, šalterski radnici, pratioci grupa i predstavnici  i dr.), 
- Praktično osposobljavanje nazaposlenih na tržištu rada, 
- Dodatno praktično osposobljavanje diplomiranih studenta, učenika srednjih škola i dr. za rad u agencijama,  
- Formiranje „Berze rada YUTA” od kandidata koji dobiju Sertifikat o završenoj edukaciji u cilju bržeg zapošljavanja.

Nivoi opšte edukacije:

Program edukacije je predviđen za tri nivoa učesnika - poslova u agencijama: 
- I nivo: vlasnici, direktori, zamenici i pomoćnici direktora agenicija i sl. 
- II nivo: rukovodioci agencija, rukovodioci komercijale i rukovodioci drugih službi agencija i sl.  
- III nivo: neposredni izvršioci poslova u agencijama: referenti prodaje,  predstavnici, komrcijalisti 

Pored opšteg  edukativnog programa za celokupno poslovanje agencije organizuju  se i specijalistički kursevi za:, Turističke pratioce, predstavnike, animatore, Referente profaje, Komercijaliste, Strane jezike, Rada na  računaru Knjigovodstveno- finansijske poslove, Po zahtevu kandidata...

Sadržaj edukacije za III nivo:

1. Pravna regulativa  agencijske delatnosti 
2. Izrada turističkog aranžmana
3. Prodaja turističkog aranžmana 
4. Realizacija turističkog aranžmana 
5. Odnosi turističke agencije sa neposrednim pružaocima usluga 
6. Primena savremenih  tehnologija u poslovanju turističkih agencija

Edukatori:

U edukatrivnom procesu učestvuje preko 10 dokazanih praktičara različitih profila sa osnovnim zadatkom -  prenošenja konkretnih praktičnih znanja i iskustava iz agencijskog poslovanja.

Termini  i realizacija:

Jedan ciklus programa traje  5  dana, odnosno ukupno 40  časa, uz mogučnost realizacije programa i u vikend terminima.

Mesto:

YUTA  - Beograd,  Kondina 14 i u sedištima Chaptera YUTA (Novi Sad, Kragujevac, Niš, .. )

 

Cena edukacije: 30.000,00 din.
YUTA finansira 50% troškova edikacije svih kandidata koji završe edukaciju sa ocenom 9 i 10.
Svi nezaposleni kandidati koji uspešno završe edukaciju dobijaju i praksu kod članica YUTE u trajanju minimum 30 dana.

WEB OBRAZAC

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?