Beograd, 16.03.2020. godine
U uslovima proglašenog Vanrednog stanja, obustave nastave u školama i vrtićima, sve turističke agencije koje imaju putnike na eskurzijama i rekreativnoj nastavi dužne su da u skladu sa organizacionim mogućnostima, decu vrate u što kraćem roku, ne dužem od 48 sati u destinaciju polaska.

Sva ugovorena turistička putovanja, eskurzije, rekreativna nastava i boravak dece u prirodi koji nisu otpočeli sa realizacijom, otkazuju se.

YUTA Info