LETOVANJE GRCKA 2024

LETOVANJE GRCKA 2024

YUTA Informacije i putovanja

Razvojno edukativni centar YUTA

RAZVOJNO EDUKATIVNI CENTAR YUTA

Na dan obeležavanja 55. godišnjice Nacionalne Asocijacije Turističkih Agencija Srbije - YUTA, 16. aprila 2009. održana je redovna godišnja Skupština YUTA, kojom prilikom je zvanično otvoren i Razvojno Edukativni Centar YUTA – ’YUTA REC’.

Opremljen najmodernijim multimedijalnim i IT dostignućima, Razvojno edukativni centar realizuje sledeće sadržaje:

  • Priprema za polaganje stručnog ispita za turističkog animatora
  • Priprema za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca
  • Priprema za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča
  • Edukacija kadrova (zaposlenih i nezaposlenih) za poslove u turističkim agencijama
  • Turistički Press Centar (za potrebe članica i trećih lica)
  • Jedinstvena turistička berza aranžmana i drugih ponuda
  • Prezentacije svih turističkih i drugih potencijala i sl
  • Klub turističkih prijatelja YUTA i drugi prateći sadržaji.


Razvojno edukativni centar YUTA:

PROGRAM I PRIJAVA ZA EDUKACIJU KADROVA ZA POSLOVE U TURISTIČKIM AGENCIJAMA

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?