LETOVANJE GRCKA 2024

LETOVANJE GRCKA 2024

POSTUPAK PRIJEMA U YUTA INTERNACIONALNI CHAPTER

“YUTA Internacionalni chapter” ima za cilj međusobno uspostavljanje saradnje sa turističkim agencijama i drugim turističkim i komplemenetarnim delatnostima u svetu.

Članovi ovog Chaptera mogu biti i hotelijeri, saobraćajne firme i druge delatnosti, aosicijacije i organizacije turističke privrede  a sve u funkciji podizanja nivoa kvaliteta, povećanja obima saradnje i turističkog prometa članica YUTE.

Uvereni smo da zajedno možemo više i bolje i zato sa posebnim zadovoljstvom očekujemo Vaše aktivno članstvo u YUTA.

Kandidat za članstvo u ovom Chapteru uz zahtev za prijem (na svom memorandumu), po pravilu prilaže (u elektronskoj ili pisanoj formi):

  • Popunjenu Prijavu za YUTA Internacionali Chapter (Obrazac br. 1),
  • Kopiju o registraciji firme nadležnog organa,
  • Izjavu o prihvatanju odredaba Statuta udruženja i drugih opštih akata YUTA (Obrazac br. 2.)
  • dokaz o izvršenoj uplati troškova razmatranja zahteva u iznosu od 800,00 din.

 

Rok donošenja odluke o prijemu je 60 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Nakon pozitivne odluke o prijemu, podnosilac zahteva, uplaćuje godišnju redovnu članarinu  koju utvrđuje Upravni odbor na predlog direktora.

Za sve dodatne informacije molim kontaktirajte telefone broj 011/3228-686, 3228-687, ili e-mail: yuta@yuta.rs.

Dobro došli u veliku i prestižnu porodicu turističkih profesionalaca.

WEB OBRAZAC

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?