LETOVANJE GRCKA 2024

LETOVANJE GRCKA 2024

POSTUPAK PRIJEMA U YUTA ZA PRIDRUŽENE ČLANOVE

Pridruženi  članovi mogu biti pravna i fizička lica koja se bave komplementarnim delatnostima u odnosu na turističku delatnost , ukoliko je njihovo poslovanje od interesa za unapređenje rada članica YUTA, a na osnovu podnetog zahteva za prijem u pridruženo članstvo.

Uz zahtev za prijem u pridruženo članstvo YUTA (na svom memorandumu), kandidat po pravilu prilaže (u elektronskoj ili pisanoj formi):

  • Popunjenu Prijavu za pridruženo članstvo (obrazac 1); 
  • Izjava podnosioca zahteva (obrazac 2):
    - Da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, za vreme dok zabrana traje
    - Izjava kandidata da nema neizmirenih obaveza i nerešenih sporova sa članicama YUTA
  • Izjava o prihvatanju odredaba Statuta udruženja i drugih opštih akata YUTA (obrazac 3); 
  • Dokaz o izvršenoj uplati troškova razmatranja zahteva od 800,00 din.

 

Direktor ili resorno zadužen rukovodilac kandidata za prijem u članstvo obavezan je da prisustvuje sednici Upravnog odbora na kojoj se odlučuje o njegovom prijemu.

Rok donošenja odluke o prijemu je 60 dana od dana podnošenja urednog zahteva.
Nakon pozitivne odluke o prijemu, podnosilac zahteva, uplaćuje godišnju redovnu članarinu koja se utvrđuje, po pravilu, u zavisnosti od ukupnog broja zaposlenih kod kandidata za prijem.

Za sve dodatne informacije molim kontaktirajte telefone broj 011/3228-686, 3228-687, fax broj 011/3224-137, e-mail: yuta@yuta.rs.

Dobro došli u veliku i prestižnu porodicu turističkih profesionalaca.

WEB OBRAZAC

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?