LETOVANJE GRCKA 2022

LETOVANJE GRCKA 2022

Prednosti članstva

Informisanje
O najbitnijim vestima i dešavanjima u oblasti turizma.

Podaci
Aktuelni propisi, uputstva, ostali sadržaji bitni za poslovanje agencija

Saveti
Pravni saveti advokata YUTA

Edukacija
Učešće na edukativnim kursevima iz oblasti turizma uz posebne uslove za članice

Upravljanje
Aktivno učešće u radu upravnih i radnih tela YUTA

Podsticajna sredstva
Učešće u projektima YUTA koje podržavaju nadležni organi i međunarodne institucije

Kontakti
Uspostavljanje poslovnih odnosa sa partnerima iz komplementarnih delatnosti

Regionalno poslovanje
Saradnja sa članicama Unije asocijacija turističkih agencija jugoistočne Evrope

Ušteda
Nastupi na domaćim i ino sajmskim manifestacijama u po povlašćenim cenama... Postavljanje banera na YUTA web sajt po povlašćenim uslovima... Besplatno dostavljanje informacija i ponuda partnerima...

Povezanost
Preko Informacionog sistema YUTA informišite partnere i potencijalne putnike o svojim aktivnostima, ponudama, akcijama...
 

YUTA - Anketa

Da li na letovanje putujete sa agencijom ili u sopstvenom aranžmanu:
Letovaćete u?